O Kwiatkowskim w Sopocie – wystawa i konferencja

Eugeniusz Kwiatkowski
Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Konferencja naukowa „Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974). Historia i gospodarka”, to wydarzenie towarzyszące wystawie „Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie”, którą do 27 stycznia 2019 r. oglądać można w Muzeum Sopotu. Spotkanie odbędzie się 28 listopada na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Początek o godz. 10.00.

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) – mąż stanu i patriota, wicepremier i minister w okresie II Rzeczypospolitej, zasłużony dla budowy portu i miasta Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego, znany jest również jako pisarz, publicysta i wykładowca chemii. Po okresie internowania w trakcie II wojny światowej przybył na Wybrzeże, gdzie spędził trzy lata jako Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża (1945-1948). Wspólnie z rodziną zamieszkał wówczas w dawnej sopockiej willi Ernsta Claaszena, w której obecnie siedzibę ma Muzeum Sopotu.

Jako osoba bezpartyjna, o poglądach sprzecznych z ówczesną linią polityki władz, Eugeniusz Kwiatkowski został wyeliminowany z życia publicznego w 1948 r. i zmuszony do odejścia na przedwczesną emeryturę.

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 130. rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, Muzeum Sopotu pragnie przypomnieć postać i dokonania tego wielkiego Polaka – przybliżając nie tylko jego zasługi na rzecz Ojczyzny, lecz również życie prywatne, a w szczególności „okres sopocki”, przypadający na pierwsze lata powojenne.

Ekspozycja pt. „Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie” przede wszystkim prezentuje Kwiatkowskiego od strony prywatnej, jako męża, ojca i dziadka.

Eugeniusz Kwiatkowski przyjechał do Sopotu w 1945 r. 12 września 1945 r. został oficjalnie mianowany Delegatem dla Spraw Wybrzeża w randze ministra (podlegając bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów). Zadaniem Delegatury, działającej od października 1945 r., było nadzorowanie odbudowy portów i miast, wspieranie działań instytucji państwowych i komunalnych, pomoc kredytowa (z rezerwy Ministra Skarbu) i kontrola wydatków.

Kwiatkowski zamieszkał wraz z rodziną w willi przy ul. Poniatowskiego 8, obecnej siedzibie Muzeum Sopotu. W styczniu 1948 r. premier Józef Cyrankiewicz poinformował Kwiatkowskiego formalnym pismem, że Delegatura zakończyła działalność (bez słowa podziękowania). Przewidując taki obrót wydarzeń, Kwiatkowski zdołał opracować raport końcowy i zadbał o zatrudnienie dla swoich podwładnych, po czym wycofał się z życia publicznego.

 

Konferencja „Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974). Historia i gospodarka”

  • 28 listopada, godz. 10.00
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  • Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
  • Aula D

Wystawa „Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie”

  • do 27 stycznia 2019 r.
  • Muzeum Sopotu
  • Sopot, ul. księcia Józefa Poniatowskiego 8
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...