Komisje Rady Miasta Sopotu

Radni rady Miasta Sopotu podczas obrad
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas kontynuacji pierwszej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 26 listopada, ślubowanie złożył wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, dodano punkty dotyczące zmian w statucie, ustalono wynagrodzenie prezydenta miasta. Radni zdecydowali również o składzie osobowym komisji Rady Miasta. 

Zgodnie z zapisami prawa, dwie komisje o narzuconym nazewnictwie i obszarze działania muszą funkcjonować w każdej gminie i są to komisje: Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Co do pozostałych komisji radni mają dowolność decyzji, zarówno co do ich nazewnictwa, jak i zakresu działania.

Podczas Sesji RM radni zdecydowali o powołaniu 9 zwykłych komisji, w skład których weszli:

 1. Komisja Strategii Rozwoju: Grzegorz Wendykowski, Aleksandra Gosk, Natalia Pobłocka, Bartosz Łapiński, Jarosław Kempa, Grażyna Czajkowska, Piotr Bagiński. Przewodniczącym został Grzegorz Wendykowski.
 2. Rozwoju i Urbanistyki: Grażyna Czajkowska, Jan Karasowski, Natalia Pobłocka, Tomasz Lipiński, Jarosław Kempa. Przewodniczącym została Grażyna Czajkowska.
 3. Edukacji: Anna Łukasiak, Piotr Bagiński, Jarosław Kempa, Wieczesław Augustyniak. Przewodniczącego nie wybrano.
 4. Turystyki i uzdrowiska: Aleksandra Gosk, Maria Filipkowska-Walczuk, Paweł Petkowski, Lesław Orski, Wojciech Fułek, Zbigniew Duzinkiewicz. Przewodniczącą komisji została Aleksandra Gosk.
 5.  Gospodarki komunalnej (z zakresem obejmującym m.in. inżynierię i kwestie lokalowe): Tomasz Lipiński, Grzegorz Wendykowski, Piotr Kurdziel, Bartosz Łapiński. Przewodniczącym został Tomasz Lipiński.
 6. Rozwoju Społecznego (z zakresem m.in. ochrony zdrowia i pomocy społecznej): Maria Filipkowska-Walczuk, Natalia Pobłocka, Paweł Petkowski, Zbigniew Duzinkiewicz, Wieczesław Augustyniak, Jerzy Hall. Przewodniczącą została Maria Filipkowska-Walczuk.
 7. Bezpieczeństwa i dialogu z mieszkańcami (z zakresem m.in.: Budżet Obywatelski, statut, bezpieczeństwo): Marcin Stefański, Grażyna Czajkowska, Paweł Petkowski, Lesław Orski, Maria Filipkowska-Walczuk. Przewodniczącym komisji został Marcin Stefański.
 8. Sportu i młodzieży: Lesław Orski, Jerzy Hall, Jan Karasowski, Marcin Stefański, Michał Stróżyk. Przewodniczącym został Lesław Orski.
 9. Kultury (z zakresem m.in.: kultura, promocja, współpraca zagraniczna): Anna Łukasiak, Piotr Bagiński, Tomasz Lipiński, Wojciech Fułek, Jerzy Hall, Zbigniew Duzinkiewicz, Wojciech Stróżyk. Przewodniczącą komisji została Anna Łukasiak.

Powołano również skład komisji obligatoryjnych:

 1. Rewizyjnej: Aleksandra Gosk, Grzegorz Wendykowski, Piotr Kurdziel, Michał Stróżyk, Jan Karasowski. Do komisji swój akces zgłosiła również radna Grażyna Czajkowska, ale stanie się jej członkiem po przyjęciu zmian w regulaminie (zmieniającej, że radny może zasiadać w 4 komisjach). Przewodniczącym został Michał Stróżyk.
 2. Skarg, Wniosków i Petycji: Piotr Kurdziel, Wojciech Fułek, Bartosz Łapiński, Marcin Stefański, Anna Łukasiak. Przewodniczącym komisji został Piotr Kurdziel.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował o wniosku prezydenta miasta o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się w czwartek, 29 listopada, o godz. 16.00. Podczas posiedzenia sopoccy radni zajmą się m.in. kwestią ustalenia podatków w mieście na 2019 rok.

Kolejna sesja, budżetowa, odbędzie się 20 grudnia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...