Zostań członkiem Sopockiej Rady Seniorów

Dwoje seniorów trzyma się za ręce i spaceruje po mieście
Fot. Pixabay

Do 10 grudnia trwa nabór na członków drugiej kadencji Sopockiej Rady Seniorów. Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób w wieku senioralnym i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kandydatami mogą zostać mieszkające w Sopocie osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Sopocka Rada Seniorów ma zapewnić straszymy mieszkańcom możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. Mieszkający w Sopocie seniorzy uzyskają bezpośredni wpływ na reprezentację ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu widzenia problemów indywidualnych czy grupowych.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do 10 grudnia 2018 r., na drukach stanowiących załącznik do uchwały Rady Miasta Sopotu nr XXXVII/492/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...