Nielegalna wycinka drzew przez dewelopera

Plac budowy, na środku przed budynkiem stoi świerk.
mat. pras.

Do Urzędu Miasta Sopotu zgłosił się prezes zarządu firmy TREE DEVELOPMENT GROUP informując, że na terenie realizowanej inwestycji (Al. Niepodległości 875) dokonana została nielegalna wycinka drzew. Poinformował, iż ma świadomość, że drzewa zostały wycięte bez wymaganych zgód i jest w skłonny poddać się procedurze karnej.

Po uzyskaniu tej informacji, odbyła się dziś, 7 grudnia wizja w terenie, która określić miała czy faktycznie drzewa zostały wycięte, jakiego gatunku i w jakiej liczbie.

Podczas wizji ustalono, że nielegalnie zostało wyciętych 19 drzew wymagających zgody, w tym np. modrzew europejski o obwodzie 241 cm, czy stara grusza o obwodzie 128 cm.
Został sporządzony protokół oraz dokumentacja zdjęciowa. Urząd wszczął postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie kar za nielegalną wycinkę.

Urząd posiada inwentaryzację drzew, które znajdowały się na terenie posesji, ponieważ w 2016 roku inwestor wystąpił z wnioskiem o wycinkę kilku drzew, a warunkiem otrzymania decyzji jest dołączenie inwentaryzacji zieleni. Konserwator zgodził się wówczas na wycięcie drzew suchych i niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, wskazując w decyzji jednocześnie, które drzewa muszą być zachowane. Dzisiejsza wizja pokazała, że to te właśnie drzewa zostały wycięte.

Dziś Prezydent Sopotu wystąpił do Związku Miast Polskich o pilne podjęcie tematu zbyt niskich kar za nielegalne wycinki i propozycji zmian legislacyjnych. W piśmie czytamy:

„Inwestorom bardziej opłaca się wycinać drzewa bez uzyskania w tym zakresie wymaganego zezwolenia i wliczyć ewentualne kary za nielegalną wycinkę w budżet prowadzonych inwestycji, niż ograniczyć inwestycję z uwagi na konieczność zachowania np. 100 letniego drzewa.
Z takimi działaniami mamy do czynienia na terenie miasta Sopotu. Obawiamy się, że skala tego procederu wyniszczy tereny zielone i cenne gatunki drzew w naszym, pięknym, zielonym mieście. (…)

Mając na uwadze konieczność ochrony drzew przed nielegalną wycinką, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany prawa, które skutecznie zniechęcą do procederów, o których mowa powyżej. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.
W świetle powyższego, jako Prezydent Miasta Sopotu zwracam się o podjęcie starań i działań legislacyjnych mających na celu zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwalającą na nakładanie wyższych, bardziej restrykcyjnych kar oraz właściwe ich naliczanie, adekwatne do zamierzonej ochrony drzew.

Z przyczyn, o których mowa powyżej wnoszę o postawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu zagadnienia zmian legislacyjnych oraz przygotowanie projektu zmian, by jak najszybciej przedstawić parlamentarzystom nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która uczyni nieopłacalnym bezsensowne wycinanie drzew”.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...