Nie ma zgody nielegalną wycinkę drzew

miejsce po modrzewiu
Fot. materiały prasowe

Prezydent Miasta Sopotu zdecydował o zgłoszeniu do organów ścigania  zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na  nielegalnej wycince drzew na terenie inwestycji realizowanej przy ul. Al. Niepodległości 875. Stosowne zawiadomienie w tym zakresie jest przygotowywane i w najbliższym czasie zostanie złożone do Prokuratury, celem podjęcia działań w tym przedmiocie przez powołane do tego organy.

Każde kolejne nielegalne wycinki drzew w Sopocie, będą również zgłaszane do Prokuratury.

Przypomnijmy: do Urzędu Miasta Sopotu zgłosił się prezes zarządu firmy TREE DEVELOPMENT GROUP informując, że na terenie realizowanej inwestycji (Al. Niepodległości 875) dokonana została nielegalna wycinka drzew.

Po uzyskaniu tej informacji, w dniu 7 grudnia br. odbyła się wizja w terenie, podczas której ustalono, że faktycznie drzewa zostały wycięte. Stwierdzono, że zostało wyciętych 19 drzew wymagających zgody, w tym np. modrzew europejski o obwodzie 241 cm, czy stara grusza o obwodzie 128 cm.

Został sporządzony protokół oraz dokumentacja zdjęciowa. Urząd wszczął postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie kar za nielegalną wycinkę.

W piątek, 7 grudnia Prezydent Sopotu wystąpił do Związku Miast Polskich o pilne podjęcie tematu zbyt niskich kar za nielegalne wycinki i propozycji zmian legislacyjnych. W wysłanym piśmie czytamy: 

„Inwestorom bardziej opłaca się wycinać drzewa bez uzyskania w tym zakresie wymaganego zezwolenia i wliczyć ewentualne kary za nielegalną wycinkę w budżet prowadzonych inwestycji, niż ograniczyć inwestycję z uwagi na konieczność zachowania np. 100 letniego drzewa.

Z takimi działaniami mamy do czynienia na terenie miasta Sopotu. Obawiamy się, że skala tego procederu wyniszczy tereny zielone i cenne gatunki drzew w naszym, pięknym, zielonym mieście. (…)

Mając na uwadze konieczność ochrony drzew przed nielegalną wycinką, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmiany prawa, które skutecznie zniechęcą do procederów, o których mowa powyżej. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.

W świetle powyższego, jako Prezydent Miasta Sopotu zwracam się o podjęcie starań i działań legislacyjnych mających na celu zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pozwalającą na nakładanie wyższych, bardziej restrykcyjnych kar oraz właściwe ich naliczanie, adekwatne do zamierzonej ochrony drzew.

Z przyczyn, o których mowa powyżej wnoszę o postawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu zagadnienia zmian legislacyjnych oraz przygotowanie projektu zmian, by jak najszybciej przedstawić parlamentarzystom nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która uczyni nieopłacalnym bezsensowne wycinanie drzew”.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...