Podejrzany pakunek w stacji uzdatniania wody... Na szczęście to tylko ćwiczenia służb

Strażak rozwija węża strażackiego
Fot. materiały prasowe

Na teren Stacji Uzdatniania Wody ktoś się wkradł i dochodzi do zadymienia przepompowni wód. To początek scenariusza ćwiczeń, jakie wczoraj przeprowadzili policjanci wspólnie z pracownikami ochrony, strażą pożarną i innymi podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa. Tego typu działania to dobry sprawdzian umiejętności i współpracy dla wszystkich służb.

Akcja rozgrywa się na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami w Sopocie. Na teren stacji wkradła się nieznana osoba i po chwili dochodzi do zadymienia przepompowni wód. Do akcji natychmiast wkraczają policjanci, pracownicy ochrony, straż pożarna i inne podmioty zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa. Odgradzany jest teren działań i zarządzona zostaje ewakuacja.

Strażacy oddymiają teren. W pewnym momencie znajdują oni w pomieszczeniu przy zbiorniku wodnym podejrzany pakunek. Informacja ta natychmiast trafia do funkcjonariusza dowodzącego działaniami policyjnymi i od tej chwili kierownictwo nad całością działań przejmuje Policja. Na miejsce kierowane są dodatkowe patrole policyjne oraz policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Wyznaczona zostaje strefa bezpieczna, a funkcjonariusze ruchu drogowego czuwają nad płynnością ruchu  w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto w trakcie ewakuacji jedna osoba zostaje ranna i pomocy udzielają jej obecni na miejscu ratownicy medyczni. Do końca działań zapewnią oni pomoc osobom poszkodowanym.

Ostatecznie pakunek okazuje się niegroźny i po sprawdzeniu całego obiektu do akcji wkraczają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej sopockiej komendy. Ich zadaniem jest zebranie dowodów i ustalenie, kto podłożył podejrzany pakunek.

Tak wyglądały wczorajsze działania, które odbyły się na terenie Stacji Uzdatniania Wody i w jej okolicy. Ćwiczenia koordynowały działania wszystkich służb, nie tylko Policji, czy Straży Pożarnej, ale też pracowników ochrony, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej – podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Sopotu.

Tego typu ćwiczenia to dobry sprawdzian umiejętności i współpracy dla wszystkich służb. Dzięki tym działaniom mogli oni sprawdzić swoją gotowość i sposób reagowania w sytuacji zagrożenia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...