Koniec prac drogowych w Sopocie

Samochody jadą Aleją Niepodległości w Sopocie
Aleja Niepodległości w Sopocie. Fot. Fotobank.PL/UMS

Dobiegają końca prace drogowe, które w ostatnich tygodniach wpłynęły na płynność jazdy aut w Sopocie. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i wszystkim użytkownikom dróg za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że wykonane remonty bardzo poprawią komfort jazdy. Niestety nie da się tego zrobić bez chwilowych niedogodności. Ale to już za nami.

Budowa rond

W środę, 19 grudnia, planowane jest zakończenie prac bitumicznych w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego, przy budowie dwóch rond. O godz. 16.00 planowane jest dopuszczenie do ruchu przebudowanego odcinka tych ulic. Kontynuowane będą prace poza jezdnią (chodniki i ścieżka rowerowa).

Przypomnijmy: 30 lipca rozpoczęły się prace związane z budową dwóch rond. Inwestycja o wartości 11 mln zł powinna zakończyć się (jako całość) do marca 2019 roku.

W ramach inwestycji powstały dwa ronda. Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne LED, wykonane będą nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych. Projekt przewiduje utworzenie dużego terenu zieleni przyulicznej, w tym posadzenie 46 drzew. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i usprawni organizację ruchu w tym rejonie.

Wiadukt nad torami w ciągu Alei Niepodległości

Również w środę, 19 grudnia, w godzinach porannych planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na  wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.

Przypomnijmy: 26 września br. rozpoczęcie prac budowlanych przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską.

Gruntowna modernizacja wiaduktu podyktowana była głównie względami bezpieczeństwa. Poprzedni remont kapitalny przeprowadzony był w 1997 roku. Stan wiaduktu nie jest zadowalający. Przede wszystkim występują usterki na części dylatacyjnej, co powoduje przesiąkanie wody do dolnej, nośnej części wiaduktu.

Drugi etap remontu (druga nitka) przewidziany jest w 2019 roku.

Koszt tego etapu gruntownego remontu to 1 916 395,35 zł. Na kwotę składa się dokumentacja techniczna, wykonanie robót oraz nadzór.

Wosia Budzysza

Także w środę, 19 grudnia, w godzinach porannych planowane jest otwarcie do ruchu odcinka ulicy Budzysza pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera w Sopocie.

Przypomnijmy: blisko 11 mln zł pochłonie rewitalizacja i przebudowa części Sopotu obejmującej Park Północny, Park Grodowy oraz ulice: Haffnera, Powstańców Warszawy i Wosia Budzysza oraz nową ulicę o roboczej nazwie KD1.

Prace w ramach tego dużego projektu polegają m.in. na przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, infrastruktury naziemnej i podziemnej, oświetlenia oraz modernizacji nawierzchni ulic: Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy.

Oba projekty (rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową koryta Potoku Grodowego) uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość prac wraz z odbiorami powinna się zakończyć do czerwca 2019 roku.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...