Sesja Rady Miasta Sopotu – budżet na 2019 rok uchwalony

Radni Miasta Sopotu podczas sesji
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni podczas sesji, która odbyła się 20 grudnia, uchwalili budżet miasta Sopotu na rok 2019.

W stosunku do projektu zwiększone zostały wydatki miasta o kwotę 450 000 zł zapisaną w rezerwie ogólnej. 400 000 zł z tej puli przeznaczone zostanie na realizację projektu utworzenia i wdrożeniem interaktywnej platformy do komunikacji z mieszkańcami. Platforma docelowo ma być kompleksowym narzędziem ułatwiającym z jednej strony informowanie mieszkańców i gości o istotnych wydarzenia/sprawach miasta (jak m.in.: wydarzenia kulturalne i sportowe, dostępność parkingów, prace drogowe, konsultacje i spotkania z mieszkańcami), a z drugiej ma umożliwiać sopocianom zgłaszanie wielu kwestii dotyczących sytuacji w mieście do odpowiednich służb czy wydziałów urzędu (jak m.in.: kwestie związane z zielenią i porządkiem w mieście, pomysły w ramach budżetu obywatelskiego).

Planowane jest zintegrowanie platformy z Kartą Sopocką i Kartą Turysty, łącznie z wymianą i unowocześnieniem tych kart. W styczniu rozpoczną się pierwsze prace/warsztaty mające na celu określenie możliwych funkcjonalności platformy, co będzie podstawą do budżetowania i ewentualnego etapowania prac.

50 000 zł w rezerwie przeznaczone zostało na koszty związane z udziałem radnych w konferencjach i szkoleniach, łącznie z przejazdami.

Maksymalne stawki za przejazd taksówkami

Radni ustalili także maksymalne ceny i określili strefy stawek za przejazdy taksówkami na terenie Sopotu. Wprowadzenie takich regulacji proponowały same korporacje taksówkowe, które w ten sposób chcą ograniczyć nieuczciwych przewoźników, którzy pobierają mocno zawyżone opłaty, najczęściej od turystów. Takie same regulacje obowiązują już na terenie Gdańska. Dzięki temu mieszkańcy i goście poruszający się pomiędzy miastami będą wnosić opłaty wg jednej taryfy.

Nowa uchwała wprowadza dwie taryfy:

  • Taryfa 1, obowiązująca od poniedziałku do soboty w godz. 6.00-22.00
  • Taryfa 2, obowiązująca od poniedziałku do soboty w godz. 22.00-6.00, w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby oraz w godz. 16.00-6.00 w dniach 24 i 31 grudnia.

Maksymalne ceny za przejazdy:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf – 9 zł,
  • cena za przejazd 1 km w taryfie 1 – 4 zł,
  • cena za przejazd 1 km w taryfie 2 – 6 zł,
  • opłata za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 50 zł.

Niższa bonifikata przy sprzedaży mieszkań komunalnych

Radni zadecydowali o obniżeniu bonifikaty obowiązującej przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców. W przypadku sprzedaży obowiązywać będzie bonifikata w wysokości 20 proc. od ustalonej ceny mieszkania (obecnie bonifikata wynosi 50 proc.). Obniżenie bonifikaty ma na celu ograniczenie wykupu i sprzedaży mieszkań na cele wynajmu. W wielu przypadkach lokale nabyte z bonifikatą od miasta zostały sprzedane na rynku wtórnym, przy czym należy zaznaczyć, że nowi właściciele w 75 proc. nie meldują się w nabytych mieszkaniach.

Miejsce na nowe mieszkania komunalne

Radni uchwalili nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy torami kolejowymi i ul. Jana z Kolna, 3 Maja i Króla Jana Kazimierza. Na terenie pomiędzy obecnym osiedlem Karlikowski Młyn a torami kolejowymi decyzją radnych dopuszczono funkcje mieszkaniową. Mają tam powstać nowe mieszkania komunalne w  wielorodzinnych budynkach.

Lokalne Standardy Urbanistyczne

Radni podjęli uchwałę określającą Lokalne Standardy Urbanistyczne. Możliwości takie dał Gminie art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

Gmina Miasta Sopotu postanowiła z tej możliwości  skorzystać i określić, w drodze uchwały stanowiącej prawo miejscowe, lokalne standardy urbanistyczne (LSU).

Celem przyjęcia standardów dla Sopotu jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy, która mogłaby w sposób nieprzewidywalny naruszać ustalenia polityki przestrzennej miasta oraz zawartą w niej równowagę interesów publicznych i prywatnych.

Zrównoważony i bezpieczny budżet Sopotu na 2019 rok

Projekt budżetu miasta na 2019 rok odzwierciedla priorytetowe zadania zaplanowane do realizacji  przez samorząd dla mieszkańców. Należą do nich przede wszystkim: zapobieganie wszelkim wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla młodych sopocian, bardzo wiele działań proekologicznych i związanych z zielenią w mieście, budowa szpitala geriatrycznego i opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2020-2030/40

Więcej informacji o budżecie Sopotu na rok 2019

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...