Prawie milion na kulturę – Sopot rozdzielił granty  

Muzycy na scenie podczas koncertu
Koncert muzyki filmowej podczas Sopot Film Festivalu 2018. Fot. Fotobank.PL/UMS

Tradycyjnie na początku stycznia w Sopocie rozstrzygnięto konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych. W rozpoczynającym się 2019 r. dla stowarzyszeń i fundacji na ich zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono łącznie 960 tys. zł. W pierwszym konkursie komisja konkursowa przyznała organizacjom większość środków, tj. 943 tys. zł.

Część zadań, na które przyznawane są dotacje, to zadania całoroczne. Przykładem jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sopotu na projekt: „Prowadzenie Centrum Kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku Sierakowskich”.

Duża część środków finansowych przyznawana jest na organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych, które już na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Do takich wydarzeń należą między innymi: Sopot Film Festival, Open Source Art Festival, Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot, Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non – Fiction, Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY, Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn.

Nowymi zadaniami wspieranymi z puli przeznaczonej dla organizacji pozarządowych są Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ICTF oraz Festiwal Fotografii „W Ramach Sopotu”.

Szczegółowe informacje na temat przydzielonych dotacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...