Zdrowie i sport dla niepełnosprawnych – innowacje w konkursie grantowym

Dzieci pływają na żaglowkach
W Sopocie działać będzie sekcja sportów wodnych dla osób z niepełnosprawnością. Fot. Fotobank.PL/UMS

Wsparcie kobiet po mastektomii, zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, wyjazdy rehabilitacyjne i integracyjne, pomoc w wychodzeniu z uzależnień czy zajęcia i wydarzenia sportowe – to tylko niektóre programy, które organizacje pozarządowe będą realizować w Sopocie. Rozstrzygnięty został I konkurs grantowy 2019 r.

Po raz pierwszy w naszym zestawieniu pojawiła się fundacja Sport na Zdrowie, która realizować będzie zadanie Sport na Zdrowie – sekcja sportowa dla osób z niepełnosprawnością: sporty wodne. Na realizację tego zadania fundacja otrzymała 21 950 zł.

W ramach zadania przez 10 miesięcy Fundacja planuje realizację 160 godzin treningu dzieci i młodzież. Uczestnicy będą trenować żeglarstwo (łódki klasy Optymist i Open BIC, deska z żaglem oraz pływać na SUPach) oraz uczestniczyć w treningach ogólnorozwojowych. Zajęcia odbywać się będą w terenie, na sali gimnastycznej i w basenie. Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dzieci (co najmniej 20 osób) dotknięte niepełnosprawnością o różnym stopniu zaawansowania i rodzaju choroby (np. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, metaboliczną, autyzmem) w przedziale wiekowym 6-18 lat mieszkające w Sopocie.

Pozostałe działania polityki społecznej to 19 projektów za kwotę 100 290 zł                                                                                                          

To m.in.:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Sopot – dwa projekty Żyjemy i bawimy się razem – 12 tys. zł i Jednodniowe wyjazdy integracyjne seniorów – 4 tys. zł
 • ZADBA Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób niepełnosprawnych 3 projekty: Dla nas wszystko jest możliwe – wyjazd rehabilitacyjny – 2805 zł, DOGOTERAPIA – mój przyjaciel pies – rehabilitacja i integracja – 3 tys. zł Integracyjny turniej SOFT PETANQUE – 5 tys. zł.
 • SPON – 4 projekty na łączną kwotę 23 975 zł

Ochrona zdrowia (10 000 zł):

 • Fundacja Sport na Zdrowie Sopot: Uprawiajmy sport, uwalniajmy zdrowie – 5 tys. zł
 • Sopockie Stowarzyszenie Amazonek: Wsparcie kobiet po mastektomii – działanie na rzecz rehabilitacji oraz zapobieganie obrzękom limfatycznym – 5 tys. zł

Profilaktyka uzależnień (220 000 zł):

 • Młodzieżowa Placówka Wychowawcza – uczy, inspiruje, wychowuje 2019; Caritas Archidiecezji Gdańskiej –  120 000 zł
 • Życie na trzeźwo; Stowarzyszenie Klub Abstynenta Mewa – 70 000 zł
 • Nowy efektywny rozwój; Stowarzyszenie Sopocki Dom – 30 000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

To 25 organizacji i klubów sportowych, które otrzymają dofinansowanie na ponad 50 zadań za blisko 1 mln zł. A są to m.in.:

 • Sopocki Klub Lekkoatletyczny – 6 projektów na 195 tys. zł, m.in.: XXXII Tyczka na Molo, XXII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły, Razem do Aten
 • Sopocki Klub Żeglarski 3 projekty na kwotę 59 tys. zł, m.in. na szkolenie sportowe zawodników SKŻ Sopot
 • Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot 4 projekty na kwotę 146 tys. zł na zadania m.in. szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat, krajowe i międzynarodowe turnieje dzieci i młodzieży, Integracyjny trening rugby z osobami niepełnosprawnymi
 • Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO – 2 zadania na kwotę 41 tys. zł
 • Uczniowski Klub Sportowy SKOCZEK na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, udział w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, strefowej i ogólnopolskiej – na kwotę 15 tys. zł

Szczegółowe informacje na temat przydzielonych dotacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...