Deklaracje odpadowe na 2019 rok

Różnokolorowe pojemniki na odpady stoją przy śmieciarce ZOM
Fot. materiały prasowe ZOM

Zakład Oczyszczania Miasta przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 lutego 2019 r. Obowiązkowi temu podlegają gospodarstwa domowe prowadzone w domach jedno- i wielorodzinnych.

Deklaracje przyjmowane są w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie – w Biurze Obsługi Klienta (pokój B) w godzinach urzędowania: w poniedziałki w godz.9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Obowiązek złożenia deklaracji odnosi się do nieruchomości zamieszkałych i spoczywa na każdym właścicielu nieruchomości. Podmioty zarządzające/władające nieruchomością mogą złożyć deklarację na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez właściciela/właścicieli nieruchomości.

Opłata śmieciowa wyliczana jest na podstawie zużycia wody w roku poprzedzającym składanie deklaracji, tj. za okres styczeń – grudzień 2018.

Druki deklaracji dla pojedynczej nieruchomości (formularz DO-In), dla nieruchomości wielolokalowej (formularz DO-W), dla gospodarstwa wielodzietnego (formularz DO-R3+) można pobrać w formacie pdf ze strony Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...