Sopocki Budżet Obywatelski na rok 2020

Dłoń kobieca trzyma długopisi i wypełnia wniosek do głosowania w Sopockim Budżecie Obywatelskim
Fot. Fotobank.PL/UMS

Po raz dziewiąty Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę na temat realizacji w mieście Budżetu Obywatelskiego. Sopocki model cieszy się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem, o czym świadczy niemal 20-procentowa frekwencja w ubiegłorocznym głosowaniu. Do tej pory, przez osiem lat funkcjonowania pierwszego w Polsce Budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy ponad 160 inwestycji i zadań za łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Harmonogram BO Sopot 

  • 1-30 kwietnia – składanie propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020 (propozycje można składać w Urzędzie Miasta Sopotu, na spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub elektronicznie przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego);
  • do 7 czerwca – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisje Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami;
  • do 10 czerwca – publikacja wstępnych wyników weryfikacji;
  • 10-23 czerwca – czas na odwołania od wstępnych wyników weryfikacji;
  • 24-28 czerwca – rozpatrzenie ewentualnych odwołań;
  • do 30 czerwca – publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz ostatecznych wyników weryfikacji;
  • 8-23 września – głosowanie w formie tradycyjnych list papierowych w urzędzie oraz mobilnych punktach do głosowania, głosowanie przez Internet przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.

4 mln bez zmian
Projekt do sopockiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta (nie musi być zameldowany) który ukończył 16 lat oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Sopotu. W dalszym ciągu nie jest wymagana lista poparcia projektu podczas jego składania. Bez zmian zostają również kwoty przeznaczone na projekty ogólnomiejskie (2 mln zł) i lokalne (po 500 tys.) na każdy z okręgów konsultacyjnych. W sumie Sopot przeznacza 4 mln zł na projekty wybrane przez mieszkańców.

Głosować może każda osoba deklarująca zamieszkanie na terenie Sopotu, która ukończyła 16 lat, nie jest wymagane aby była ona zameldowana.

Wsparcie projektów  prospołecznych
W wyniku spotkań z mieszkańcami i rozmów podczas składania wniosków i głosowania wprowadzono niewielkie zmiany, które mają jeszcze bardziej udoskonalić proces. Wprowadzono zapis przy wyborze projektów ogólnomiejskich „przynajmniej jeden wybrany do realizacji projekt musi mieć charakter nie inwestycyjny”, dzięki czemu najbardziej popularny projekt tzw. miękki zostanie przeznaczony do realizacji i nie będzie musiał konkurować z bardzo kosztownymi inwestycjami, np. infrastrukturalnymi.

Co zrobić, kiedy projekt budzi sprzeciw?
Rada Miasta postanowiła też wprowadzić możliwość negatywnego zaopiniowania jednego projektu z zadań lokalnych i jednego projektu ogólnomiejskiego. Przy czym wskazanie projektu, którego realizacja według mieszkańca mogłaby być niekorzystna, będzie traktowana jako głos w dyskusji, przy wyborze wniosków przeznaczonych do realizacji po głosowaniu. Jeśli liczba negatywnych głosów przekroczy 50 proc. głosów oddanych za realizacją danego projektu, decyzję o poddaniu go pod głosowanie podejmie Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami.

Projekty BO  na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
W pierwotnej wersji uchwały, przedstawionej na czwartkowej sesji, wpisano możliwość poddania pod głosowanie zadań znajdujących się na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową, pod warunkiem współfinansowania inwestycji w 50 proc. przez daną spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową.

Radni podczas dyskusji zamienili ten zapis i ostatecznie przegłosowali uchwałę, w której wpisano możliwość poddania pod głosowanie zadania o charakterze inwestycyjnym, które zlokalizowanie będzie na terenie należącym do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz będącym w użytkowaniu wieczystym tych podmiotów. Zapisy na temat ujęcia w budżecie obywatelskim inwestycji znajdujących się na gruntach innych, niż będących własnością Gminy Miasta Sopotu, pojawiły się w sopockiej uchwale po raz pierwszy. O zasadności wprowadzenia takich zapisów zdecyduje wojewoda pomorski przy weryfikacji uchwały.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...