Nabór do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Gdańsku

Rysunek przedstawiający dwie ręce wrzucające karty do głosowania do urny
Fot. Pixabay

W związku z niedoborem członków w składach obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Gdańska, zarządzonych na 3 marca 2019 r., Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku informuje o naborze do pracy w tych komisjach. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy zamieszkali na obszarze województwa pomorskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o dokonanie swoich indywidualnych zgłoszeń do 15 lutego 2019 r.:

  • w Biurze Rady Miasta Gdańska w pokoju nr 111, ul. Wały Jagiellońskie 1,
  • w siedzibie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w pokoju 130, ul. Okopowa 21/27 (gmach Urzędu Marszałkowskiego I piętro),

w godzinach urzędowania.

Poniżej druk zgłoszenia indywidualnego do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...