Wspieraj lokalnie. Sopocianie sopocianom 1% aktualne!

W tym roku po raz pierwszy rozliczenia podatkowe za rok 2018 przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. Od 15 lutego podatnicy mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie internetowej. Pamiętajmy, że cały czas jest możliwość przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wszyscy podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę. W tym celu należy wejść na Portal podatkowy i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Co ważne – możliwość przekazania 1% wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) jest nadal aktualna!
Jeśli podatnik nie chce nic zmieniać w swoim zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę, a w ubiegłym roku przekazał swój 1% wybranej organizacji, w tym roku automatycznie 1% trafi do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik nie przekazał swojego 1% podatku OPP lub wybrana w ubiegłym roku OPP w tym roku nie jest uprawniona, albo podatnik chce zmienić organizację, wówczas po zalogowaniu do systemu podatnik może zmodyfikować swoje zeznanie, wskazując KRS nowej organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Jeśli podatnik ma problem z zalogowaniem do Twój e-PIT albo chce rozliczyć się samodzielnie, może skorzystać z darmowego, wiarygodnego programu do rozliczeń PITax. Łatwe podatki, przygotowanego specjalnie dla Sopotu w ramach kampanii „Wspieraj lokalnie”. Program daje 100-procentową gwarancję poprawności rozliczeń. Zawiera także aktualną bazę sopockich OPP uprawnionych do pozyskania 1% podatku. Program umożliwia elektroniczną wysyłkę PIT-a oraz generuje oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez Internet. Wystarczy zalogować się na Darmowe rozliczenie PIT 2018/2019, podążać za czytelną instrukcją i wypełnić zeznanie.

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy (ZUS) mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP (do pobrania poniżej), na której należy wskazać nr KRS wybranej OPP oraz swoje dane identyfikacyjne.  

W tym roku w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% podatku są 42 organizacje. Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba. 

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotkach informacyjnych do pobrania w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4 w Sopocie), w Urzędzie Miasta Sopotu, we wszystkich filiach sopockiej Biblioteki oraz w wersji elektronicznej poniżej. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...