Wsparcie na kształcenie dla osób niepełnosprawnych

Dłoń z długopisem robiąca notatki
Fot. Pixabay

Ruszyła kolejna edycja program „Aktywny samorząd”. Od 1 marca osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu. Do końca marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje wnioski dotyczące Modułu II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie może obejmować pokrycie kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy naukowych, narzędzi dydaktycznych itp. 

W tym roku w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie też można otrzymać pomoc na różne formy wsparcia (Moduł I, wnioski od 3 czerwca). Będzie to m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. Osoby pracujące będą mogły otrzymać dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dziecka, np. wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, także za opiekę niani. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

– Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”. Środki te mogą ułatwić codzienne funkcjonowanie, uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, a także dostęp do edukacji – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.  

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie MOPS Sopot w zakładce „Pilotażowy Program Aktywny Samorząd” oraz pod numerem telefonu 58 555 15 76.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie obowiązujące w 2019 r.:

Moduł II (semestr letni) – od 1 marca do 30 marca
Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września do 10 października
Moduł I – od 3 czerwca do 31 sierpnia

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14
pokój nr 5 (parter)

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek 8.00-14.00
  • wtorek 9.00-12.00
  • środa 10.00-13.00
  • czwartek 10.00-15.30

 

Dzień otwarty w sopockim MOPS

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej, który obchodzony jest 19 marca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje happening „Biały tulipan dla mieszkańców” oraz zaprasza na Dzień Otwarty do swojej siedziby przy ul. Kolejowej 14, w godz. 9.00-15.00.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...