Ostatnia prosta metamorfozy Potoku Grodowego

Robotnicy budują kładkę nad Potokiem Grodowym
Fot. Fotobank.PL/UMS

Odkryty Potok Grodowy, nowe ścieżki spacerowe i kładki, mała architektura, wymiana oświetlenia, przebudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i nawierzchni ulic – to tylko niektóre zmiany, jakie przechodzi Park Północny i Park Grodowy w Sopocie.

Blisko 11 milionów złotych pochłonie rewitalizacja i przebudowa części Sopotu obejmującej Park Północny, Park Grodowy oraz ulice: Haffnera, Powstańców Warszawy i Wosia Budzysza oraz nową ulicę o roboczej nazwie KD1.

Potok Grodowy jest przebudowywany na prawie całej swojej długości: od torów kolejowych do plaży. Na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Mamuszki potok został już odkryty. Płynący w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni potok, z ciekawymi elementami małej architektury wokół, stał się nowym, atrakcyjnym miejscem do spacerów i odpoczynku dla sopocian.

Trwają także intensywne prace budowlane, dzięki którym miasto zyska inny teren zielony – uporządkowany został cenny przyrodniczo obszar wokół Wąwozów Grodowych. Dzięki wykonaniu nowego dojścia jest on bardziej dostępny dla odwiedzających.

– Potok Grodowy nadal będzie miał naturalny charakter. Prace zmierzają do regulacji jego przepływu, zredukowania problemów eksploatacyjnych powodowanych przez ogromne ilości rumowiska niesione tym potokiem w trakcie intensywnych opadów deszczu, które w efekcie zanieczyszczają ul. Haffnera i uprzykrzają życie mieszkańcom – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z uroków tego rejonu, wykonywane jest obecnie solidne umocnienie w miejscu powstania kładki nad potokiem, które zapewni jej stateczność. Bystrotok ukształtowany pod kładką będzie wykończony materiałami naturalnymi, głównie kamieniem oraz drewnem. Na trasie koryta powstaną dodatkowe płotki faszynowe, narzuty kamienne i drewniane progi korekcyjne dla efektywniejszego zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania. Te prace powinny zakończyć się do końca marca – dodaje Skwierawski.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Inwestycja ma także zapobiegać podtopieniom w tej części Sopotu. W czasie ostatnich nawalnych deszczy w 2016 i 2017 r. dochodziło na tym terenie do miejscowych podtopień, a inwestycja skutecznie będzie temu przeciwdziałać.

Pozostałe prace w ramach tego dużego projektu polegają na przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, infrastruktury naziemnej i podziemnej, oświetlenia oraz modernizacji nawierzchni ulic: Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy.

Oba projekty (rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową koryta Potoku Grodowego) uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace wraz z odbiorami powinny zakończyć się do czerwca 2019 r.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...