Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

Posąg Temidy z wagą i mieczem w rękach stoi na stole obok ksiąg prawniczych i globusa
Fot. Pixabay

Mieszkańcy Sopotu, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z darmowych porad. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działa w Sopocie pryz ul. Bohaterów Monte Cassino 25.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (osoba taka składa pisemne oświadczenie).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności pra rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania jej rozpoczęcia.

Prowadzący:

Kancelaria adwokacka, Gdynia

 • Piotr Kleina
 • Dominik Kozubski

Instytut Aktywizacji Regionów, Gdynia

Radcy prawni:

 • Andrzej Wójcik
 • Piotr Kamiński
 • Jakub Nagórko
 • Sebastian Supłatowicz

Godziny pracy punktu:

Adwokaci:

 • poniedziałek 16.00-21.00
 • wtorek 00-21.00
 • środa 12.00-16.00
 • czwartek 10.00-16.00

Radcy prawni:

 • wtorek 12.00-16.00
 • środa 16.30-20.30
 • czwartek 16.30-20.30
 • piątek 16.00-20.00
 • sobota 12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniu przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
 • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.

 

Umówić się na spotkanie czy wizytę domową z prawnikiem można przez infolinię, tel. 572 382 444 lub 572 382 456. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...