Sopot wdraża konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Certyfikat dla Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Fot. materiały UMS

Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, 27 marca odebrała certyfikat dla Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przyznany miastu certyfikat jest efektem wielomiesięcznego monitoringu przeprowadzonego w mieście.

W Raporcie weryfikacyjnym z monitoringu dla Miasta Sopotu czytamy:

„Jak pokazał przeprowadzony monitoring, a także działania mające na celu weryfikację opracowanych rekomendacji w Urzędzie Miasta Sopotu prowadzone są działania mające na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, zapewnienie dostępności usług i przestrzeni, a także wzmocnienie możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z praw obywatelskich na takich samych zasadach, jak inni obywatele.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyraźnie wskazuje, że każdy wobec prawa jest równy, a osobom z niepełnosprawnościami należy dać odpowiednie instrumenty umożliwiające pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym kulturalnym i politycznym. Wszystkie opisane w raporcie z monitoringu krótkoterminowe rekomendacje zostały przez instytucję monitorowaną wykorzystane".

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...