Nowe zasady najmu mieszkań komunalnych w Sopocie

Budynek komunalny w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, została zmieniona. Nowe przepisy obowiązywać będą od 21 kwietnia 2019 r. Stąd zaszła konieczność dostosowania uregulowań prawnych obowiązujących w Sopocie do nowych wymogów prawa.

Podczas marcowej sesji Rady Miasta, zmieniono, wprowadzono lub doprecyzowano:

  • pojęcie centrum życiowego wnioskodawcy zamieszkującego z zamiarem stałego pobytu oraz miejscowości pobliskiej – to okres minimum 5 lat;
  • zmiany wysokości dochodu wnioskodawców oraz weryfikację wniosków;
  • zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oddawanych do samoremontu;
  • Możliwość przeznaczania lokali zwalnianych w budynkach wybudowanych po 2009r. na potrzeby osób zakwalifikowanych do przyznania mieszkania, dla osób niepełnosprawnych do tzw. wymiany;
  • weryfikację dochodów najemców lokali mieszkalnych, z którymi zawarto umowy najmu po wejściu w życie nowych przepisów.

Wprowadzenie nowych zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu umożliwi zabezpieczenie potrzeb lokalowych mieszkańców Sopotu o zróżnicowanych dochodach oraz przyczyni się do kontynuacji polityki miasta w ramach budownictwa komunalnego.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, nałożyła na gminy obowiązek dokonywania weryfikacji zarobków najmujących. Przyjęto, że nie częściej niż co 3 lata, najemcy lokali mieszkalnych, z którym zawarto umowy najmu na czas nieokreślony, w oparciu o przepisy przyjętej uchwały, podlegają weryfikacji spełniania kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem zajmowanego lokalu.

Jeśli zarobki najemców danego mieszkania komunalnego znacznie wzrosną, wówczas zostanie ustalona inna, wyższa stawka czynszu.

Wszystkie osoby składające  wnioski o lokale: socjalne, mieszkalne, nowe i do samoremontu, muszą spełniać wymóg posiadania centrum życiowego w rozumieniu nowej uchwały.

Brak posiadania centrum życiowego na terenie Gminy Miasta Sopotu lub jego utrata skutkuje odrzuceniem wniosku. Odmowę stosuje się również, jeśli ubiegający o lokal mieszkalny, jest posiadaczem nieruchomość mieszkalnej w Sopocie lub pobliskiej miejscowości (przez co rozumieć należy Powiat Gdańsk i Powiat Gdynia).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...