Ruszyły zgłoszenia do BO Sopot

Biała ławka stojąca przy alei w parku.
Fot. Anna Wojciechowska

Rozpoczęła się kolejna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Od 1 do 30 kwietnia mieszkańcy Sopotu mogą zgłaszać swoje propozycje zadań, które mogą zostać zrealizowane w 2020 roku. Jest to już dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego. Sopocki model cieszy się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem, o czym świadczy niemal 20-procentowa frekwencja w ubiegłorocznym głosowaniu. Do tej pory, przez osiem lat funkcjonowania pierwszego w Polsce Budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy ponad 160 inwestycji i zadań za łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Propozycje projektów do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w tradycyjnej formie papierowej oraz za pomoca formularza internetowego przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszając projekt do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 2020 należy podać: proponowaną nazwę projektu, opis na czym polega wykonanie proponowanego zadania, wnioskodawcę projektu, informacje na temat lokalizacji projektu (jeśli to możliwe) i kontakt do wnioskodawcy lub przedstawiciela grupy wnioskodawców.

Harmonogram BO Sopot 

  • 1-30 kwietnia – składanie propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020 (propozycje można składać w Urzędzie Miasta Sopotu, na spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub elektronicznie przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego);
  • do 7 czerwca – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisje Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami;
  • do 10 czerwca – publikacja wstępnych wyników weryfikacji;
  • 10-23 czerwca – czas na odwołania od wstępnych wyników weryfikacji;
  • 24-28 czerwca – rozpatrzenie ewentualnych odwołań;
  • do 30 czerwca – publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz ostatecznych wyników weryfikacji;
  • 8-23 września – głosowanie w formie tradycyjnych list papierowych w urzędzie oraz mobilnych punktach do głosowania, głosowanie przez Internet przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.

4 mln bez zmian 
Projekt do sopockiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta (nie musi być zameldowany) który ukończył 16 lat oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Sopotu. W dalszym ciągu nie jest wymagana lista poparcia projektu podczas jego składania. Bez zmian zostają również kwoty przeznaczone na projekty ogólnomiejskie (2 mln zł) i lokalne (po 500 tys.) na każdy z okręgów konsultacyjnych. W sumie Sopot przeznacza 4 mln zł na projekty wybrane przez mieszkańców.

Głosować może każda osoba deklarująca zamieszkanie na terenie Sopotu, która ukończyła 16 lat, nie jest wymagane aby była ona zameldowana.

Wsparcie projektów  prospołecznych 
W wyniku spotkań z mieszkańcami i rozmów podczas składania wniosków i głosowania wprowadzono niewielkie zmiany, które mają jeszcze bardziej udoskonalić proces. W tym roku wprowadzono zapis przy wyborze projektów ogólnomiejskich „przynajmniej jeden wybrany do realizacji projekt musi mieć charakter nie inwestycyjny”, dzięki czemu najbardziej popularny projekt tzw. "miękki" zostanie przeznaczony do realizacji i nie będzie musiał konkurować z bardzo kosztownymi inwestycjami, np. infrastrukturalnymi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...