W obliczu strajku nauczycieli

Stanowisko prezydenta miasta wobec zapowiedzi strajku nauczycieli

– Musimy wspólnie zawalczyć o dobrą edukację dla naszych dzieci. Chcemy, aby młodzi Polacy byli dobrze wykształceni, otwarci na świat, mieli takie same szanse i możliwości, jak ich europejscy rówieśnicy – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Rząd i minister edukacji doprowadzili do katastrofalnej sytuacji polskiej oświaty. Nieprzygotowana reforma edukacji, podwójne roczniki, które pójdą do szkół średnich, niskie zarobki nauczycieli i niepewność, co jeszcze rządzący w szkołach zepsują – to codzienność. Samorządom ograniczony został wpływ na edukację, ponosimy wysokie, dodatkowe koszty wprowadzonych przez rząd zmian w oświacie, a teraz w obliczu strajku, rządzący próbują przerzucić na nas odpowiedzialność. To karygodne. Spróbujemy pomóc nauczycielom, popieramy ich postulaty strajkowe i szukamy rozwiązań prawnych, by jeszcze bardziej, ze względu na strajk, nie ucierpieli.

Z informacji zebranych przez Wydział Oświaty UMS wynika, że na 22 funkcjonujące w Sopocie jednostki oświatowe 16 opowiedziało się za strajkiem (m.in. wszystkie szkoły i 2 przedszkola).

Z uwagi na obowiązujące przepisy i procedury wynikające m.in. z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia, dyrektorzy poszczególnych placówek będą dysponowali dokładną informacją, ilu nauczycieli w tym dniu przystąpi do strajku.

Mimo tego dyrektorzy będą dążyć do uzyskania szacunkowych informacji dotyczących przewidywanego zasięgu strajku w jednostce wcześniej, czyli do 3 kwietnia. W oparciu o zebrane dane, w zależności od prognozowanej sytuacji, dyrektorzy placówek oświatowych podejmą decyzję np. o odwołaniu lub ograniczeniu zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, informując o tym fakcie rodziców najpóźniej do 5 kwietnia.

W Sopocie funkcjonuje 5 szkół ponadpodstawowych, w których uczy się 1270 uczniów, 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1700 dzieci i młodzieży, 3 wygaszane gimnazja (145 uczniów), Szkoła Muzyczna I stopnia z 160 słuchaczami, 7 przedszkoli (710 dzieci).

W tym roku w budżecie miasta zaplanowano 58,2 mln zł na zadania oświatowe dotyczące prowadzenia i utrzymania sopockich szkół i placówek oświatowych. Tegoroczna subwencja oświatowa przyznana na ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniesie 37 mln zł. Niezbędne, dodatkowe  środki własne Miasta (21,2 mln zł) zostaną wydatkowane w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne dla uczniów, utrzymanie obiektów szkolnych, zakup materiałów i wyposażenia dla szkół, przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach oświatowych.

Obecnie w sopockich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 621 nauczycieli (z tego 379 dyplomowanych, 142 mianowanych, 74 kontraktowych i 26  stażystów). 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...