Autobus SOS zakończył sezon, ale wsparcie udzielane jest przez cały rok

Autobus SOS stoi na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie
Fot. Wojciech Bystry, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”

Zakończył się pierwszy sezon funkcjonowania Autobusu SOS w Sopocie. Od 1 grudnia do 31 marca z tej formy wsparcia skorzystało ponad 1600 osób, wydano 3800 posiłków, a 173 osoby pojechały do ogrzewalni w Gdańsku, gdzie autobus kończył swoją trasę. Codziennie z mobilnej oferty pomocy korzystało średnio 14 osób. Nie wszystkie te osoby pochodziły z Sopotu.

W grudniu 2018 r. Sopot dołączył do akcji Autobus SOS, prowadzonej przez Gdańsk. Usługę tę realizowało Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, natomiast Sopot dofinansował kursowanie autobusu do Sopotu. Specjalny autobus, w którym można było otrzymać gorącą zupę, czystą, ciepłą odzież, a w razie potrzeby również pomoc ratownika medycznego, zatrzymywał się w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino codzienne, w godz. 19.15-19.45. Następnie autobus jechał do Gdańska, gdzie miał kilka postojów, by zakończyć swoją trasę przy noclegowni przy ul. Mostowej.

– Taka mobilna forma wsparcia bardzo się sprawdziła zimą – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Sopot przez cały rok oferuje wiele form wsparcia i pomaga w wyjściu z bezdomności, zapewnia schronienie oraz ciepły posiłek. W okresie zimowym jednak takie działania są intensyfikowane, stąd dodatkowe bezpośrednie wsparcie udzielane codziennie w autobusie. To zwiększenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób bezdomnych. Dzięki szerokiej akcji wsparcia prowadzonej w Sopocie, w ciągu ostatnich kilku lat żadna osoba bezdomna nie zmarła z wyziębienia.

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS wspólnie ze służbami miejskimi (Strażą Miejską, Policją) systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując tym osobom różne formy wsparcia. Patrole odbywają się również w godzinach wieczornych i nocnych, aby jeszcze skuteczniej docierać z informacją na temat możliwości pomocy. Sopocki MOPS opracował specjalną ulotkę z informacją, gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać wsparcie. Ulotka wręczana jest osobom bezdomnym podczas patroli, a także dystrybuowana wraz z plakatami „Nie bądź obojętny” w spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, urzędach oraz innych miejscach publicznych.

Szczególną troską otaczamy bezdomne matki z dziećmi. Staramy się, aby dziećmi mogły wychowywać się w bezpiecznych domowych warunkach, a nie w placówkach – dodaje Czekaj. – Pomagamy im w wynajęciu mieszkania oraz wspieramy w uzyskaniu samodzielności poprzez systematyczną pracę socjalną, wsparcie psychologiczne czy asystenta rodziny.

W ramach treningu samodzielności osoby bezdomne objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) przebywają w mieszkaniach chronionych na terenie Sopotu, gdzie prowadzona jest intensywna praca socjalna oparta o metodę indywidualnych przypadków, przy wsparciu asystenta osoby bezdomnej oraz koordynatora mieszkania.  

– Sekcja ds. Osób Bezdomnych sopockiego MOPS od kilku lat prowadzi również działania edukacyjne. Spotykamy się z młodzieżą sopockich szkół średnich i rozmawiamy o bezdomności, informujemy ich, co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej – podkreśla Maciej Azarewicz, koordynator Sekcji. – Pracownicy socjalni uczestniczą także w spotkaniach informacyjnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, czy z seniorami na Uniwersytecie III Wieku. Pamiętajmy, że najlepszą formą pomocy osobie bezdomnej jest poinformowanie o jej sytuacji odpowiednich służb lub skierowanie do ośrodka pomocy społecznej czy np. organizacji pozarządowej, która pomaga osobom potrzebującym. Tam mogą otrzymać profesjonalną i długofalową pomoc, która dam im szansę na wyjście z bezdomności – dodaje Azarewicz.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek godz. 13.00-15.00, wtorek-piątek godz. 8.00-10.00.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...