Sopot pięknieje dzięki dotacjom na remonty  

Remont wnętrza kościoła Gwiazda Morza
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sopotu radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu w 2019 r. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Tym samym zakończył się pierwszy, zimowy, nabór wniosków w tym roku.

Dofinansowanie otrzymają trzy obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • budynek kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gwiazda Morza, w wysokości do 484 955,33 zł,
  • budynek kościoła pw. Zbawiciela, dotacja na dokumentację projektową remontu, dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku, w wysokości do 62 484 zł,
  • budynek stajni zespołu Hipodromu, dotacja na dokumentację zawierającą program prac konserwatorskich oraz inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, w wysokości do 29 460 zł

Na wniosek prezydenta Sopotu radni zdecydowali także o dofinansowaniu dotacją prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 17 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Łączna kwota dotacji to 1 658 314,24 zł.

Budynki rejestrowe mogą uzyskać dotację w wysokości do 50 proc. nakładów, a budynki ewidencyjne do 30 proc.  Zakres dotowanych prac remontowych obejmuje głównie remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, renowację stolarki okiennej i dokumentację projektowo-konserwatorską.

W ciągu 21 lat obowiązywania programu (1997-2018) wyremontowano 408 budynków za kwotę ok. 69 mln zł. Przy czym 70 proc. tej kwoty stanowią wydatki mieszkańców, tj. ok. 45 mln zł, a 30 proc. stanowi dofinansowanie ze środków gminnych, tj. ok. 24 mln zł. W 2019 r. wpłynęło ponad 40 wniosków od podmiotów zainteresowanych remontem obiektów wpisanych do rejestru województwa pomorskiego bądź gminnej ewidencji obiektów chronionych. Część z nich otrzyma dofinansowanie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...