Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał:

  • Nr V / 97 / 2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Bema i Bohaterów Monte Cassino w mieście Sopocie (symbol planu C-1/07a),
  • Nr V / 98 / 2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic: Jana Sobieskiego i Bolesława Chrobrego w mieście Sopocie (symbol planu M-7/05a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planu i prognoz oddziaływania na środowisko do 31 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...