„Weź zagłosuj” – europejski konkurs  dla młodzieży

Fragment plakatu konkursu
Fot. materiały promocyjne

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli! Zgłoszenia można przesyłać do 28 maja 2019 r.

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.   

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:

  • kampania w mediach społecznościowych lub
  • akcja przeprowadzona w „realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

  • jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
  • jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

  • w kategoriiinicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”

trzy równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5 tys. zł;

  • w kategorii inicjatywa przygotowana przez zespół"

sześć równorzędnych nagród w postaci 2-dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego

  • Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy – zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie Weź zagłosuj lub na portalu społecznościowym Facebooku – Weź zagłosuj. Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Zgłoszenia można przesyłać do 28 maja  2019 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...