Zmiana siedziby Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Budynek Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie w
Fot. Fotobank.PL/UMS

Rada Miasta Sopotu uchwałą Nr XXV/333/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. wyraziła zamiar przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie z  ul. Kościuszki 18/20 na ul. Wejherowską 1. Pomorski Kurator Oświaty oraz Minister Edukacji Narodowej wydali negatywne opinie dotyczące  planowanej zmiany lokalizacji szkoły.

Na powyższe rozstrzygnięcie Miasto Sopot wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd na podstawie zebranych dowodów, orzeczeniem z dnia 29 stycznia 2019 r. uchylił w całości postanowienie Pomorskiego  Kuratorium Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej uznając m.in., że planowana zmiana siedziby nie spowoduje pogorszenia warunków bezpieczeństwa i nauczania uczniów jak też, że budynek przy ul. Wejherowskiej 1 jest w zdecydowanie lepszym stanie technicznym do prowadzenia zajęć dydaktycznych niż budynek przy ul. Kościuszki 18/20.

Wykonując w/w wyrok sądu administracyjnego Pomorski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 20 maja br. ostatecznie pozytywnie zaopiniował zmianę siedziby Zespołu Szkół Handlowych. Mając to na uwadze, planuje się wprowadzenie do porządku obrad na sesji Rady Miasta Sopotu projektu uchwały, która usankcjonuje pod względem formalnym i prawnym przeniesienie z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespołu Szkol Handlowych do budynku przy ul. Wejherowskiej 1.

Przeniesienie siedziby Zespołu Szkół Handlowych poprzedzone będzie kompleksowym remontem budynku, który obejmować będzie m.in. :

  • prace adaptacyjne zwiększające liczbę pomieszczeń do nauki z 17 do 24 (w tym 5 pracowni komputerowych),
  • montaż dźwigu osobowego,
  • dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • przebudowę i modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

Kupione zostanie również wyposażenie do pracowni przedmiotowych i zawodowych. Realizacja tego zadania spowoduje, że Zespół Szkół Handlowych będzie docelowo funkcjonował w jednej lokalizacji, z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym, w warunkach lokalowych zapewniających sprawną i bezpieczną organizację szkoły.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...