Mniej reklam w Sopocie

Widok na Plac Przyjaciół Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej dla Sopotu możemy już zaobserwować na ulicach naszego miasta. Zniknęło wiele reklam, a kolejne są w trakcie demontażu i dostosowania. Nowe reklamy powinny powstawać w zgodzie z zapisami uchwały krajobrazowej dla Sopotu.

Przypominamy, że 7 czerwca 2019 r. minął termin na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy do zapisów Uchwały Nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli uchwały krajobrazowej dla Sopotu.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie dostosowali swoich reklam umieszczonych w przestrzeni miasta, do sprawdzenia ich zgodności z uchwałą krajobrazową i dopełnienie tego obowiązku. Na ulicach miasta rozpoczęła się już kontrola reklam, a jej efekty powoli stają się widoczne dla mieszkańców. Wszelkie niezgodne z uchwałą reklamy będą usuwane zgodnie z obowiązująca procedurą. Od 7 czerwca 2019 r. Gmina Miasta Sopotu ma możliwość wymierzania kar pieniężnych dla osób, które nie dopełniły obowiązku dostosowania reklam już istniejących.

W celu lepszego zrozumienia zapisów uchwały krajobrazowej zachęcamy do zapoznania się „Katalogiem dobrych praktyk dla Sopotu", który wyjaśnienia procedury dotyczące umieszczania reklam w Sopocie.  Katalog w sposób skrócony obrazuje zapisy uchwały krajobrazowej oraz prezentuje ogólne standardy umieszczania reklam w Sopocie. Poruszone są w nim zagadnienia mówiące m.in. o tym, w którym obszarze miasta dozwolone są dane rodzaje reklam.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury dostosowania i usuwania reklam można uzyskać w Biurze Konserwatora Zabytków, a także w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie.

Ważne, by reklamy powstające w przestrzeni naszego miasta harmonizowały z istniejącą zabudową miejską i stały się jej spójną częścią, przede wszystkim, ze względu na to, że zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 936 z 12 lutego 1979 r. W naszym mieście mamy wiele pięknych zabytkowych obiektów, które należy eksponować, dlatego też nie wskazane jest przesłanianie ich, przede wszystkim przez wielkoformatowe i kolorystycznie nie korespondujące z przestrzenią miejską reklamy.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...