Muzeum Sopotu wstępuje do ICOM Polska – Międzynarodowej Rady Muzeów

Budynek Muzeum Sopotu
Fot. materiały UMS

Muzeum Sopotu prowadzi swoją działalność na wielu płaszczyznach, w tym także na międzynarodowej – tak ocenił dokonania sopockiej instytucji Jerzy Halbersztadt, wiceprzewodniczący Komitetu Narodowego ICOM Polska.

Członkostwo w ICOM jest nobilitujące. Umożliwi również podtrzymywania kontaktów między podobnymi problemowo muzeami z całego świata, dużymi i małymi, a także promowanie własnego działania.

Polski Komitet Narodowy ICOM powstał w 1949 r. jako komitet krajowy największej organizacji muzealnej na świecie, liczącej obecnie 33 tys. członków, działającej na podstawie regulacji ONZ/ UNESCO.

ICOM  jako organizacja pozarządowa zajmuje się pełnym spectrum działalności muzeów – wykształceniem pracowników muzeów oraz formami działania muzeów na rzecz społeczeństw i kultury. W ramach organizacji działają 172 komitety, w tym 117 komitetów narodowych, 31 międzynarodowych komitetów specjalistycznych, 5 związków regionalnych (komitetów regionów) oraz 20 organizacji afiliowanych.

Polski Komitet Narodowy ICOM ma obecnie siedzibę w Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...