Złóż wniosek na 500+ oraz wyprawkę szkolną Dobry Start

Grafika przedstawiająca rodziców z dziećmi i napis rodzina 500+

Od 1 lipca poprzez banki świadczące usługi drogą elektroniczną lub portal empatia.mrpips.gov.pl będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +), świadczenia Dobry Start (300 +), a także świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego. W formie papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia.

500+

Świadczenie przyznawane będzie na nowych zasadach: na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. W przypadku osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – tym samym otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Osoby, które złożą wnioski od 1 lipca do 30 września, otrzymają 500+ z wyrównaniem od lipca 2019 r. 

W przypadku rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Dobry Start

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz  w roku, 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko, do 20. roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci w przedszkolu oraz te z zerówek.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019 r. Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie www.mrpips.gov.pl oraz mopssopot.pl.

Obsługą programu „Rodzina 500 +”oraz Dobry Start (300+) dla mieszkańców Sopotu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876. Godziny przyjęć interesantów: pon. 12.00-17.00, wt.-pt. 10.00-14.00.

W punkcie obsługi Programu 500+/300+ dostępne jest stanowisko komputerowe do wysyłania wniosków elektronicznych. Pracownicy służą fachową pomocą. Kontakt w celu ustalenia terminu, tel. 58 551 61 63.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...