Dotacje i pożyczki na montaż odnawialnych źródeł energii

Panele słoneczne na dachu domu
Fot. Pixabay

Odnawialne źródła energii wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, które nie są szkodliwe dla środowiska w postaci emisji CO2. Jak sama nazwa wskazuje, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Podpowiadamy gdzie można ubiegać się o dotacje i pożyczki na montaż odnawialnych źródeł energii.

Najbogatszym źródłem energii jest energia słońca, którą można wykorzystać do celów grzewczych oraz produkcji energii elektrycznej. W pierwszym przypadku odbywa się to przy zastosowaniu systemów, które mechanicznie przekazują ciepło za pomocą cieczy roboczych: olejów, wody lub powietrza. W drugim przypadku w odpowiednim systemie następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

Instalacja fotowoltaiczna jest praktycznie bezobsługowa, charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji, a urządzenia pracują wiele lat. Mechanizm pozyskiwania energii słonecznej z punktu widzenia eksploatacji inwestycji nie jest wymagający. Panele fotowoltaiczne mogą być usytuowane na dachu lub na gruncie. Dla wyboru miejsca najistotniejsze jest dobre nasłonecznienie.

Dotację lub pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii można uzyskać m.in. z:

1. budżetu gminy – w Sopocie wysokość dotacji na realizację inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła wynosi odpowiednio:

a) kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1 m kw. powierzchni czynnej kolektora, jednak nie więcej niż:

  • 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
  • 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny;

b) moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak nie więcej niż:

  • 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
  • 15 000 zł dla pozostałych budynków,

c) pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż 5000 zł na jedno źródło;

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu Czyste powietrze, szczegóły na stronie Czyste powietrze

3. Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, szczegóły na stronie PFP pożyczka OZE

4. Banku Ochrony Środowiska, szczegóły na stronie Banku Ochrony Środowiska

O dotacje i pożyczki mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uzyskania wsparcia finansowego, a także do instalacji odnawialnych źródeł energii, co przyniesie korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...