Pismo przedprocesowe do tygodnika „Sieci”

budynek Urzędu Miasta Sopotu z flagami
Urząd Miasta Sopotu z flagami 15 maja 2018

W związku z materiałem, który ukazał się dziś, tj. 1 lipca 2019 roku w tygodniku „Sieci”, w felietonie „Sygnalista nadaje”, cyt.: … w rządzonym przez Jacka Karnowskiego Sopocie nie uświadczysz polskiej flagi. Są wszystkie: miejskie, wojewódzkie, unijne, ale biało-czerwonej nie zobaczysz, informujemy, że jest to kłamstwo. Przed sopockim Ratuszem, od lat niezmiennie, na miejscu honorowym powiewa flaga narodowa, którą otaczają flagi: Unii Europejskiej oraz Sopotu. Zgodnie z zasadami, najważniejsza flaga – czyli Polska – znajduje się w pośrodku.

W związku z tym kłamstwem Prezydent Sopotu wystosował wniosek o sprostowanie nieprawdziwej informacji. W przypadku braku reakcji Redaktora Naczelnego – sprawa zostanie skierowana do sądu.

Jednocześnie Prezydent w kolejnym piśmie wezwał Redaktora Naczelnego do: zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Gminy Miasta Sopotu oraz usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

W piśmie Prezydenta Sopotu czytamy:

„Formułowanie wypowiedzi w zakresie rzekomego braku dbałości przez przedstawicieli Gminy o wywieszanie flagi narodowej, pozostają w oczywistej sprzeczności z rzeczywistym stanem faktycznym, a nadto budują negatywny obraz Gminy Miasta Sopotu u odbiorców Państwa tygodnika. Przekazywanie czytelnikom nieprawdziwych informacji nie stanowi rzetelnego przekazu dziennikarskiego, a skutkuje jedynie dyskredytowaniem Gminy Miasta Sopotu”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...