Kolejne miliony na przebudowę kanalizacji deszczowej

Dwie dziewczynki robią eksperymenty podczas warsztatów dotyczących wód opadowych
Tak podczas zorganizowanych w 2018 r. w ramach projektu warsztatów uczniowie dzięki doświadczeniom i eksperymentom zdobywali wiedzę na temat wód opadowych. Tu zajęcia pt. „Zjawiskowe wody opadowe” w SP nr 1. Fot. Fotobank.PL/UMS

Gmina Miasta Sopotu kolejny raz otrzymała unijne dofinansowanie na realizację projektu  zapobiegającego zalewaniu i podtapianiu miasta. Dzięki temu zwiększy się retencja i przepustowość miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, co – poza głównym celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej – przyczyni się do poprawy jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej oraz jakości cieków powierzchniowych i wód podziemnych oraz wpłynie na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska.

W ramach projektu „Zagospodarowanie wód  opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” zrealizowana zostanie:

  • przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Malczewskiego,
  • odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego,
  • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od ul Księżycowej do Malczewskiego,
  • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej.

Dodatkowo w jednej z sopockich szkół zostanie założony ogród deszczowy, by zachęcać dzieci i mieszkańców do tworzenia małej retencji na terenach miejskich. Ma on prezentować, jakie rośliny lubią dużą ilość wody oraz jak można ciekawie zagospodarować wody opadowe. Opracowane zostaną tablice edukacyjne, które pokażą, co dzieje się z wodą podczas opadu w mieście i dlaczego ważne jest, aby oprócz zbiorników i kanalizacji deszczowej dbać o retencję w ogrodach.

W ramach II etapu projektu, tak jak w etapie I, przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. Będą one dotyczyły tematyki wód opadowych i zostaną przeprowadzone przez doświadczoną kadrę animatorów wykorzystujących interaktywne pokazy, warsztaty i laboratoria.

Przewidywany łączny koszt projektu to 8 911 830 zł, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...