Wiersz+obraz z Panem Cogito

Tubki farb do malowania i pędzel
Fot. Pixabay

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają piątą edycję Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem: Pan Cogito. Prace można nadsyłać do 25 sierpnia 2019.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej poezją – w tegorocznej edycji wierszem Zbigniewa Herberta ze zbioru „Pan Cogito”. Tom ten przez krytyków i badaczy literatury został w ankiecie „Sto tomów na stulecie 1918-2018” uznany za najlepszą książkę naszej współczesności.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych, a także indywidualnych twórców z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Dopuszcza się różnorodność rodzajów i technik artystycznych w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii.

Profesjonalne jury Konkursu w składzie: Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka, ASP i Rosvita Stern – malarka, kuratorka, przyzna nagrody finansowe i rzeczowe (pierwsza nagroda 3 tys. zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunkiem jest osobisty udział w uroczystości wręczenia nagród; w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym konkursie). Prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Dworku Sierakowskich.

Wernisaż i prezentacja prac nagrodzonych w Konkursie oraz uroczyste wręczenie nagród odbędą się 3 października, w ramach jubileuszowego 10. Festiwalu Poezji w Sopocie (Dworek Sierakowskich). Wystawa potrwa do 27 października.

Prace należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Dworek Sierakowskich
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

z dopiskiem „Wiersz+Obraz”

Więcej informacji na stronie Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...