W Sopocie powstają łąki kwietne

Sopot, Park Północny, zieleń wokół koryta potoku. W tle mostek, alejka i ławki.
Fot. materiały prasowe UMS

W Sopocie propagowane będą nowe, przyjazne środowisku trendy w pielęgnacji zieleni miejskiej. Na terenie miasta wytypowanych zostało 21 stanowisk, które zostaną przygotowane pod wysiew kwitnących łąk.

Łąki kwietne to nowy naturalistyczny trend stosowany w pielęgnacji zieleni w miastach. Zapożycza on z natury bogactwo i różnorodność gatunkową dziko rosnących ekosystemów muraw, terenów obrzeży lasów, pól czy łąk. Łąka kwietna ma odtwarzać to, co w naturze najpiękniejsze, najbardziej atrakcyjne. Wprowadza bujność barw i form, czym stanowi przeciwwagę dla zbyt uporządkowanych, przestrzennie monochromatycznych i monokulturowych układów zadbanych zieleńców i trawników naszych miast.

Pierwsze tereny zielone w Sopocie zostały już zagospodarowane zgodnie z tą ideą. Mamy tereny łąk podmokłych na Błoniach, z trzcinami, wierzbówkami, rdestem i turzycą oraz bujną fauną. Dla kontrastu sąsiedztwo tych łąk jest regularnie wykaszane tak, aby można było przyjrzeć się naturze z bliska. Przywrócone zostały też łąki w sąsiedztwie potoków, z kosaćcami, tatarakiem i innymi roślinami zielnymi. Tereny na których powstaną nowe łąki kwietne będą do tego sukcesywnie przygotowywane. Wysiew nasion planowany jest tam na wiosnę.

Planujemy wprowadzenie tradycyjnych dla flory Polski gatunków łąkowych takich jak chabry, maki, złocienie, nachyłki i margaretki, nawłocie, wrotycze, nagietki, kosmosy oraz wiele gatunków traw – mówi Magdalena Leszczyńska-Czeczatka, główny specjalista ds. zieleni w biurze konserwatora zabytków sopockiego Urzędu Miasta. – Nasiona roślin będą wysiewane na specjalnie przygotowanych powierzchniach gruntu, a w części stanowisk będą dosiewane w istniejące już trawniki.

Sopockie łąki kwietne pojawią się m.in. na Zamkowej Górze, przy stawie Reja, na błoniach, w Kamiennym Potoku, na wybranych skarpach. W sumie będzie to 21 miejsc na terenie miasta.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...