Dokumenty sopockiej Polonii odnalezione w Gwieździe Morza

Fot. materiały prasowe UMS

Na plebanii kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w środę 24 lipca, odbyło się spotkanie prasowe poświęcone trwającemu remontowi kościoła i historycznym dokumentom odnalezionym podczas renowacji dachu świątyni.

Znalezione dokumenty są związane z osobą księdza Jerzego Majewskiego i działalnością sopockiej Polonii. To m.in. legitymacja członkowska Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku należąca do ks. Jerzego Majewskiego. Historyczne dokumenty zostały odkryte przez ekipę remontową podczas renowacji dachu świątyni. Kościół NMP Gwiazda Morza przechodzi obecnie gruntowny remont.

Ksiądz Jerzy Majewski rozpoczął pracę w sopockiej parafii NMP Gwiazda Morza 1 października 1937 roku. Pochodził z patriotycznej rodziny z Gdańska. W czasie pracy w Sopocie udzielał się w organizacjach polonijnych  działających na terenie miasta, był także kapelanem sopockiego harcerstwa. W pierwszych dniach po wybuchu II wojny światowej jego rodzinę, podobnie jak większość Polonii, dotknęły represje ze strony Niemców. Zginęli wówczas bracia księdza Jerzego (jeden z nich został rozstrzelany z innymi pocztowcami po poddaniu Poczty Polskiej w Gdańsku) i ojciec, osadzony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Ksiądz Jerzy Majewski został aresztowany w 1940 r. Przewieziono go do obozu w Stutthofie, następnie do Oranienburga a potem do Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia 22 sierpnia 1942 roku. Symboliczny grób sopockiego księdza postawiono po wojnie na Cmentarzu Komunalnym.

Znalezione dokumenty to część historii sopockiej Polonii. Ten kościół był niezwykle ważnym miejscem w przedwojennej historii polskości w Sopocie – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – My, jako społeczność lokalna czuliśmy się w obowiązku dołożyć te środki finansowe i decyzją Rady Miasta przeznaczyć na remont świątyni milion złotych z budżetu miasta. Chcemy upamiętnić sopocką Polonię a to świadectwo na zawsze zostanie w Izbie Pamięci, wspólnym przedsięwzięciu parafii i Muzeum Sopotu – dodał Jacek Karnowski.

Na konferencji obecni byli Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, ks. Kazimierz Czerlonek, proboszcz parafii NMP Gwiazda Morza, Karolina Babicz-Kaczmarek, dyrektor Muzeum Sopotu oraz Karolina Niemczyk-Bałtowska, konserwator dzieł sztuki, prowadząca nadzór konserwatorski nad pracami remontowymi w kościele a także pani Jolanta Sikorowska, siostrzenica ks. Jerzego Majewskiego.

Całkowita wartość projektu „Restauracja kościoła pw. NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej” to 11.476.900 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 5.244.791 zł.  Remont wspierają również środki własne parafii i dofinansowanie Gminy Miasta Sopotu, w wysokości 1 mln zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...