Od 1 sierpnia wnioski na 500+ także w formie papierowej

Uśmiechnięta rodzina siedzi na krawężniku. W tle czerwone kwiaty i trawa.
Fot. Pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od 1 sierpnia będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +), z programu Dobry Start (300+), a także wnioski na świadczenia rodzinne oraz z Funduszu Alimentacyjnego w tradycyjnej papierowej formie.

Oczywiście nadal można składać wnioski przez Internet, co jest bardziej wygodne, ponieważ wniosek można złożyć o dowolnej porze – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Osoby, które mają utrudniony dostęp do Internetu lub mają trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego, który znajduje się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Nasi pracownicy służą poradą i fachową pomocą. Dzwoniąc pod numer telefonu 58 551 61 63, można z pracownikiem działu ustalić dostępny termin – dodaje dyrektor Czekaj.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876. W poniedziałki od 12.00 do 17.00, we wtorki, środy, czwartek i piątki od 10.00 do 14.00. Druki wniosków dostępne są na stronie www. mopssopot.pl oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot.

Najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500 +

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze (500 +) przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Ośrodek informuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można uzyskać osobiście.

Poza tym wydłużony został okres na złożenie wniosku po urodzenia dziecka, z miesiąca do trzech miesięcy, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Rodzice, którzy korzystają z programu 500+ na drugie i kolejne dzieci, w nowo składanym wniosku powinni wymienić wszystkie dzieci w wieku do 18 roku życia (również te, na które otrzymują bieżące świadczenia). Częstym błędem jest składanie wniosku tylko na pierwsze dziecko, które do tej pory nie otrzymywało świadczenia 500+. W takim przypadku, świadczenie zostanie przyznane tylko na to dziecko.

Wnioski o świadczenia 500 + składamy zawsze zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.

W przypadku rodziców rozwiedzionych, wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają 500+ z wyrównaniem od lipca 2019 r. 

Program Dobry Start rozszerzony o uczniów szkół dla dorosłych oraz policealnych

Od 1 sierpnia świadczenie Dobry Start zwane również wyprawką szkolną będzie przysługiwało wszystkim uczniom do 20. roku życia, w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia niezależnie od typu szkół do jakich uczęszczają. Uprawnienia do tego świadczenia otrzymają również uczniowie szkół dla dorosłych oraz policealnych. W tym roku, ze względu na trwający już proces składania wniosków, osoby te będą jednak mogły złożyć wniosek tylko w formie papierowej. 300 zł nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. „zerówka”).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019 r. Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski w formie papierowej mieszkańcy Sopotu mogą składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot. Wnioski elektroniczne można składać poprzez systemy bankowe, portal Emp@tia oraz PUE ZUS.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...