Dwa za jedno: wycinka i nowe nasadzenia w Parku Południowym

Strażacy wycinają drzewo z podnośnika wozu strazackiego
Fot. materiały UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie przekazał 30 lipca br. konserwatorowi zabytków w Urzędzie Miasta informację o bardzo złym stanie drzewa rosnącego na terenie Parku Południowego, przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Ekspertyza dendrologiczna wykazała, że drzewo zagraża bezpieczeństwu a sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji.

Mierząca 416 cm w obwodzie pnia topola czarna została poddana specjalistycznym badaniom. Jak wynika z ekspertyzy dendrologicznej wykonanej przez firmę Arboris Sp z o.o.: "badanie sondą arborystyczną wykazało silny rozległy rozkład korzeni. Badanie tomograficzne wykazało rozkład praktycznie całego przekroju podstawy pnia. Na pniu widoczne owocniki agresywnego grzyba pasożytniczego zgliszczaka pospolitego. Wyliczony współczynnik statyki posiada bardzo niską wartość. Drzewo jest w krytycznie złym stanie statycznym, jest niebezpieczne dla otoczenia”.

W związku z tym, o stanie zagrożenia bezpieczeństwa poinformowano Państwową Straż Pożarną w Sopocie, która dokonała wycinki drzewa w trybie interwencyjnym, przy udziale konserwatora zabytków, ZDiZ Sopot oraz służb miejskich. 

W miejsce wyciętego, posadzone zostaną dwa ozdobne drzewa: tulipanowiec amerykański Lirodendron tulipifera oraz jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Są to gatunki okazałe, o reprezentacyjnym wyglądzie, dobrane także pod względem siedliskowym. Poszukiwane będą egzemplarze znacznych już rozmiarów, nawet kilkunastoletnie. Posadzenie ich planowane jest na jesień.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...