Elektryczne wózki inwalidzkie z dofinansowaniem

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim zjeżdża po trapie z samochodu na ulicę.
Fot. Pixnio.com.pl

Osoby z dysfunkcją ruchu mogą otrzymać do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił dofinansowanie tej formy wsparcia. Wnioski można składać w ramach programu „Aktywny Samorząd” do 31 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

Z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą skorzystać osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi im samodzielne poruszanie się wózkiem o napędzie ręcznym. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wiek do 18 lat, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. W przypadku dzieci do 16. roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób starszych, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem przedstawienia opinii eksperta PFRON potwierdzającej zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania dofinansowanie jest  zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie wynosi 10 proc. ceny brutto wózka. Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowego przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych środków, które mogą poprawić komfort życia, oraz społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, do 31 sierpnia można jeszcze składać wnioski na inne formy wsparcia dotyczące likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Można otrzymać pomoc m.in. w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego. Osoby pracujące mogą otrzymać dofinansowanie na zapewnienie opieki dla dziecka, np. wsparcie w opłatach za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, także za opiekę niani.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” oraz druki wniosków znajdują się na stronie www.mopssopot.pl. Informacji udziela oraz wnioski przyjmuje Zespół ds. rehabilitacji społecznej MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, pokój nr 05 na parterze, tel. 58 555 15 76. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00 – 14.00, wtorek 9.00 – 12.00, środa 10.00 – 13.00, czwartek 10.00 – 15.30. 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...