Unijne środki na walkę z cukrzycą

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu podpisują
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Fot. Fotobank.PL/UMS

Osoby zagrożone cukrzycą, czyli znajdujący się w grupie ryzyka wystąpienia tej podstępnej i wyniszczającej choroby, otrzymają szybką diagnostykę i konieczną opiekę medyczną. Badania przesiewowe, konsultacje medyczne, działania profilaktyczne i edukacyjne to główne założenia programu, który realizowany będzie w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisali umowę na sfinansowanie projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu”.

Program będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami medycznymi dysponującymi zapleczem niezbędnym do prowadzenia profilaktyki – SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Profilaktyka przede wszystkim

Sopocianie w wieku aktywności zawodowej, tj. osoby od 35 do 64 lat, będący w grupie podwyższonego ryzyka, otrzymają kompleksowe wsparcie w walce z cukrzycą typu 2. To właśnie do nich adresowany będzie program. Spośród 578 przebadanych osób 96 zostanie objętych trzyletnim programem profilaktycznym.  

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Sopotu poprzez:

  • zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2,
  • podniesienie świadomości zdrowotnej,
  • redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

Zakładanym efektem programu będzie zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2 wśród osób ze stanem przedcukrzycowym oraz wykrywanie nowych przypadków cukrzycy typu 2 w celu podjęcia jak najszybszego leczenia.

– Nieodpowiedni tryb życia i brak troski o własne zdrowie sprawiają, że chorych na cukrzyce przybywa – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Ten problem jest niestety ogólnopolski. Dostrzegając go, podejmujemy na Pomorzu konkretne działania. Wiele samorządów w swoich programach skierowanych do osób w wieku aktywności zawodowej (35-64 lata), realizować będzie projekty profilaktyczne w zakresie cukrzycy typu 2. Zakładamy, że w województwie 270 tys. osób wypełni ankietę Findrisk, z nich 30 tys. skierowanych zostanie na badanie OGTT, a ostatecznie 5 tys. osób objęte będzie pełnym wsparciem. Elementem tej całości jest sopocki projekt, gdzie ponad 500 sopocian wypełni wspomniane ankiety. Następnie przeprowadzone zostaną badania OGTT (578 osób) służące identyfikacji osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym oraz celem weryfikacji skuteczności interwencji zdrowotnej. Ostatnim etapem będzie objęcie grupy uczestników programem edukacyjnym (96 osób) realizowanym przez zespół specjalistów, a będą to: lekarz, dietetyk, fizjoterapeuta – dodaje marszałek Struk.

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, charakteryzuje się hiperglikemią, czyli podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Nieleczona prowadzi do uszkodzenia oraz zaburzeń funkcjonowania i niewydolności różnych narządów.

Cukrzyca może być skutkiem m.in. procesów immunologicznych. Wśród przyczyn jej ujawnienia wymienia się: zakażenia wirusowe, krótki okres karmienia piersią, podawanie azotynów uszkadzających trzustkę oraz stres. Choroba może być również dziedziczona. Około 20 proc. chorych pochodzi z rodzin, w których wcześniej już występowała cukrzyca. Czynniki wpływające na rozwój cukrzycy to: pochodzenie etniczne, otyłość brzuszna, brak aktywności fizycznej, wiek, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe.  

Programy prozdrowotne

W Sopocie realizuje się wiele projektów na rzecz promocji zdrowia. Są to m.in. „Edukacja w cukrzycy” – indywidualna  edukacja dotycząca diety, trybu życia, zapobieganie powikłaniom w cukrzycy (realizator SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot”), „Program  Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”– indywidualna ścieżka rehabilitacyjno-edukacyjna w celu opóźnienia skutków starzenia się i  przywracania  zdolności do samoobsługi (SP ZOZ „ Uzdrowisko Sopot”), „Program Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu SOPKARD” – modelowy program prewencyjny oparty na wczesnym wykrywaniu zespołu metabolicznego, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości i hipercholesterolemii, miejski program „Zdrowi i Aktywni” – propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 stanowi kontynuację i uzupełnienie wymienionych  programów i wpisuje się w strategię miasta.

– W Sopocie uruchamiamy kolejny program profilaktyki, tym razem obejmujący bardzo niebezpieczną i podstępną chorobę: cukrzycę typu 2 – mówi radości Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dzisiaj z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem podpisaliśmy umowę na jego finansowanie. Niemal 600 sopocian do 64. roku życia zostanie kompleksowo przebadanych, a część objęta trzyletnim programem profilaktycznym. Celem jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2. Wierzę, że dzięki działaniom profilaktycznych przed chorobą uda nam się uchronić wielu sopocian – nie kryje radości prezydent Karnowski.  

Unia na zdrowie

Projekt pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu” dofinasowany jest w ramach Działania 5.4.Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT RPO WP na lata 2014-2020.

Koszt całkowity projektu: 262 251 zł
Kwota dofinasowania: 249 138,45 zł

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...