„Dziś prezydent Gdańska, jutro każda z nas”

Przedstawicielki samorządu rożnych szczebli podczas podpisywania protestu
Fot. Fotobank.PL/UMS

17 kobiet, przedstawicielek samorządu różnego szczebla, 8 sierpnia w Sopocie podpisało się pod protestem przeciwko fali hejtu, którego adresatką stała się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jej bliscy. Pomysłodawczyniami apelu były sopockie radne: Anna Łukasiak i Aleksandra Gosk.

Protest podpisały:

 • Joanna Cichocka-Gula – wiceprezydent Sopotu,
 • Agnieszka Kapała- Sokalska – członkini Zarządu Województwa Pomorskiego,
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki (w części dotyczącej apelu do Wojewody),
 • Hanna Pruchniewska – burmistrz Pucka,
 • Magdalena Kołodziejczak – wójt Gminy Pruszcz Gdański,
 • Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni (w części dotyczącej apelu do Wojewody),
 • Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • radne Sejmiku Województwa Pomorskiego: Danuta Wawrowska, Kinga Borusewicz, Danuta Rek,
 • radne Gdańska: Katarzyna Czerniewska i Beata Dunajewska,
 • sopockie radne: Aleksandra Gosk, Maria Filipkowska-Walczuk, Grażyna Czajkowska i Anna Łukasiak
 • oraz Anna Strzałkowska, współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Podpisany dziś protest jest wyrazem oburzenia przeciwko mowie nienawiści przelewającej się przez środki masowego przekazu i portale społecznościowe. Przede wszystkim wybrzmiewał dziś głos, że to, co spotkało prezydent Gdańska, spotkać może każdą kobietę, nie tylko pełniącą funkcje publiczne, choć te są szczególnie narażone na hejt.

Zupełnym zdziczeniem obyczajów jest wciąganie w politykę i manipulowanie informacjami dotyczącymi rodziny, szczególnie tymi dotyczącymi dzieci. Do niedawna było to nie do pomyślenia. Wszelkie granice zostały przekroczone. Wypowiedzi pana Wyszkowskiego, doradcy Wojewody Pomorskiego, są tu jedynie najbardziej jaskrawym przykładem, że nie ma granic.

Sygnatariuszki apelu domagają się od Wojewody Pomorskiego usunięcia ze stanowiska Krzysztofa Wyszkowskiego, autora hańbiących i obrażających prezydent Gdańska wypowiedzi. Krzysztof Wyszkowski pełni funkcję doradcy wojewody. 

 

Treść apelu:

 

 

                                                                                                                  Sopot, 8 sierpnia 2019 r.

 

PROTEST

     My, niżej podpisane przedstawicielki różnych szczebli samorządu oraz organizacji pozarządowych, wyrażamy głębokie oburzenie z powodu skandalicznych publikacji m.in. w mediach społecznościowych zamieszczanych przez Krzysztofa Wyszkowskiego, pełniącego funkcję publiczną – doradcy wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha.

     Nie tylko forma, język i zawartość merytoryczna całkowicie kompromitują ich autora. Zdumiewający jest sam fakt ataku na Panią prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz oraz na jej dziecko, co oburza szczególnie. Jest świętą zasadą polityków, że nie dyskutują o sprawach życia prywatnego swoich przeciwników politycznych, a szczególnie o dzieciach. 

     Tym większa naganność takiego postępowania, że prezydent Dulkiewicz zaczęła sprawować urząd w szczególnie tragicznych okolicznościach, a wyzwania stojące przed prezydentem tak dużego miasta wymagają całkowitego oddania, koncentracji, poświęcenia i wysiłku. Poświęcenia również ze strony jej bliskich.

     My, kobiety i matki, nie godzimy się na takie traktowanie kobiet. Wyrażamy stanowczy protest wobec takich wystąpień skierowanych przeciwko komukolwiek, a w szczególności przeciwko działaczkom samorządowym, oddanym sprawom swoich miast.

     Przyłączamy się do apelu wielu środowisk skierowanego do wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha, jako przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów, o pozbawienie Krzysztofa Wyszkowskiego pełnionej przez niego funkcji.

     Zwracamy się jednocześnie do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego o powstrzymanie podległych mu ministrów od licznych ostatnio ataków na Gdańsk. Chcemy pracować i poświęcać całą swoją energię dla Pomorza, a co za tym idzie – dla Polski, a nie marnować sił i czasu na niepotrzebne utarczki polityczne. Niech nie zaślepia nas ideologia, bo podparta czyjąkolwiek krzywdą – jest hańbiąca.

     Wzywamy wszystkie działaczki samorządowe województwa pomorskiego: Sejmiku Województwa, rad gmin, miast, a także działaczki organizacji pozarządowych do przyłączenia się do naszego protestu.

Wyrazy poparcia zbierać będziemy w Biurze Rady Urzędu Miasta Sopotu, od 8 do 12 sierpnia 2019 r.

 

Dokument do poniedziałku, 12 sierpnia będzie dostępny w Biurze Rady Miasta Sopotu (pok. 60), by inne przedstawicielki wspomnianych grup miały możliwość podpisania się pod protestem, potępiającym haniebne słowa Krzysztofa Wyszkowskiego.

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...