Wyższe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym

Kobieta trzyma na rękach małą dziewczynkę
Fot. Pixabay

Od nowego okresu świadczeniowego 2019/2020 będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie to będzie przysługiwało, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł. Wnioski można składać on-line lub w formie papierowej.

Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z Funduszu przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat lub do 25. roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenie przysługuje bez względu na wiek dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 października 2019 r. i potrwa do 30 września 2020 r.

Mieszkańcy Sopotu mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, tel. tel. 58 551 61 63. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek, środa, czwartek i piątek 10.00-14.00.

Pracownicy działu chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz pomogą w wypełnieniu wniosku – mówi Marlena Jasnoch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego można również składać on-line za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, ePUAP oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu, mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego, które znajduje się w punkcie przyjmowania wniosków. Dla rodziców, którzy przyjdą do nas wraz z dziećmi, przygotowane są udogodnienia, m.in. kącik zabaw dla dzieci oraz przewijak – podkreśla Jasnoch.   

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, to m.in.

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (wzór na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie),
  • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji od komornika sądowego (lub stosowne zaświadczenie właściwego sądu),
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (dotyczy osób powyżej 18. roku życia),
  • odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty,
  • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych od dłużnika kwotach w 2018 roku.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...