Oszczędzamy wodę – czyli miejska retencja

Zraszacze przy Potoku Grodowym
Fot. materiały prasowe ZDiZ Sopot

W ramach przebudowy Potoku Grodowego, na końcu odkrytego koryta w Parku Północnym wykonana została studnia czerpna, gdzie magazynowana jest woda z potoku, tworząc tym samym małą retencję. W studni znajduje się pompa, która przekierowuje wodę do systemu nawadniającego, rozprowadzonego w obrębie odkrytego koryta. Zebraną deszczówką podlewana jest roślinność na wyspie i na skarpach.

Oprócz tego do Potoku Grodowego przekierowane zostały wody Potoku Bezimiennego (studnia rozdziału przed ul. Haffnera), co odciążyło Potok Kamienny i podniosło poziom wody w Potoku Grodowym, zapewniając m.in. odpowiednią wilgotność podłoża dla istniejącego drzewostanu. Do podlewania użytych jest 5 rotacyjnych zraszaczy, które zasilane są pompą głębinową.

W planach jest zastosowanie podobnego rozwiązania w przyszłości również przy rewitalizacji ul. Kolejowej, planowanej rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic: Okrzei/Karlikowska/Bitwy pod Płowcami/Na Wydmach oraz planowanej przebudowie kanalizacji deszczowej na ulicach: Abrahama, Andersa, Mickiewicza.

Przypominamy, że od 2011 r. Sopot dofinansowuje projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. do podlewania przydomowych ogródków. W uchwale zapisana jest możliwość dofinansowania wykonania systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości. Na realizację tej inwestycji Gmina udziela dotacji w wysokości 50 proc. jej kosztów, ale nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego.

Co należy zrobić?
Można założyć np. ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie, wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową, a także postawić naziemny, wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Mała, przydomowa retencja jest działaniem ekologicznym i odpowiedzialnym. Warto rozważyć taką możliwość, która wiąż jeszcze nie jest zbyt mocno u nas rozpowszechniona. Przydomowe kwiaty i rabaty odwdzięczą nam się soczystą zielenią i eksplozją barw.

Zachęcamy do składania wniosków w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS (wniosek do pobrania w BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska/ Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu/ załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia: BIP Sopot)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...