Nowy rok szkolny w Sopocie

Uczennica z kwiatami
Fot. Pixabay

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 za pasem. Jak będzie on wyglądał w samorządowych placówkach oświatowych w Sopocie?

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 4130 uczniów i wychowanków (do szkół podstawowych – 1651 uczniów). Pracować z nimi będzie 654 nauczycieli zatrudnionych w sopockich placówkach. Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 190 pierwszoklasistów.

Z uwagi na nabór dwóch roczników młodzieży do  szkół ponadpodstawowych, podwojona została liczba klas pierwszych w liceach ogólnokształcących. Do sopockich szkół ponadpodstawowych uczęszczać będzie 1750 uczniów – o 370 więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

W  sopockich przedszkolach opiekę znajdzie ok.720 wychowanków. Liczba miejsc zaoferowana przez miasto w pełni zaspokoiła potrzeby mieszkańców. Oznacza to, że kolejny rok z rzędu wszystkie chętne maluchy będą korzystać z edukacji przedszkolnej.

Na każdym poziomie kształcenia i dla każdej klasy w zależności od potrzeb, zapewniono dodatkowe godziny zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz języka obcego i wychowania fizycznego.

W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami w sopockich liceach ogólnokształcących nauczyciele akademiccy prowadzić będą dodatkowe zajęcia m.in. z aksonometrii, historii sztuki, nauki rysunku, podstaw prawa, medycyny, chemii i biologii.   

Także w tym roku we wszystkich szkołach kontynuowany będzie innowacyjny projekt „indywidualni.pl”. To nowoczesny program edukacyjny ukierunkowany na personalizację kształcenia uczniów. Indywidualni.pl umożliwia identyfikację i rozwój potencjału oraz predyspozycji uczniów i jednocześnie oferuje nauczycielom najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania.

Podczas przerwy wakacyjnej i we wrześniu w sopockich placówkach oświatowych prowadzone są prace termomodernizacyjne oraz elektryczno-budowlane. Projekt z zastosowaniem rozwiązań Smart City ma na celu zmodernizowanie zarządzania energią.

Przedszkole nr 5 i Zespół Szkół Handlowych przechodzą kompleksowy remont, m.in. docieplenie budynków, renowację zabytkowej elewacji, wymianę oświetlenia, instalację systemu zarządzania energią oraz wykonanie towarzyszących prac termomodernizacyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 9, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół nr 1, Sopockiej Szkole Muzycznej oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 wymienione zostanie oświetlenie, zainstalowany system zarządzania energią oraz wykonane będą towarzyszące prace termomodernizacyjne.

Remonty realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna” – I etap. To część projektu unijnego, dofinansowanego w wysokości 9,89 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...