„Czyste powietrze” – nabór wniosków

Dłoń trzymająca na tle nieba białą kartkę z wyciętą chmurką
Fot. Pixabay

Od 1 września będzie można składać wnioski na dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Gmina Miasta Sopotu podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze”. Właściciele istniejących i nowo budowanych budynków jednorodzinnych (w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) będą mieli możliwość składania wniosków o dofinansowanie od 1 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Sopotu.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła z przyłączami;
  • zakup i montaż/modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Pracownicy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS pomogą wnioskodawcom w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wstępnie go zweryfikują. Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną przez Urząd Miasta przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Szczegółowe informacje: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, pok. 89, nr tel. 58 52 13 793 lub 58 52 13 792.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...