Worki na odpady budowlane i zielone – ważne zasady

Worki na odpady budowlane stoją na paletach
Fot. Pixabay

Selektywna zbiórka odpadów oraz utrzymanie czystości w mieście to wspólny cel zarówno służb odpowiedzialnych za porządek oraz mieszkańców miasta. Wiedza o segregowaniu odpadów jest coraz większa i takie zbieranie śmieci w naszych domach staje się powoli powszechnym zachowaniem. Sopot jest też jednym z nielicznych miast, w którym mieszkańcy mogą raz do roku otrzymać worek, tzw. big bag, na odpady budowlane powstające w trakcie  remontów mieszkań, domków jednorodzinnych.

Na rynku działają też firmy, które oferują odbiór odpadów poremontowych. Przed zawarciem umowy z taką firmą warto sprawdzić, czy rzetelnie realizuje ona swojej usługi i odbiera worki/kontenery w deklarowanym terminie. Jeśli tak nie jest, odpady zalegają na chodnikach, a dookoła pojawiają się inne śmieci podrzucane przez niesfornych mieszkańców i zanieczyszczają nasze miasto.

Ustawienie worka big bag czy też kontenera na odpady na chodniku (tzn. w pasie drogowym) wymaga uzyskania zgody od sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni (siedziba: al. Niepodległości 930, przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok, tel. 58 551 52 82), na terenach gminnych niebędących w zarządzie ZDiZ – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu.

W przypadku ujawnienia umieszczenia kontenera/worka big bag w pasie drogowym, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo o ruchu drogowym, Ustawą o drogach publicznych lub uchwałą Rady Miasta Sopotu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska będą podejmować czynności prawne.

Na wizerunek naszego miasta wpływa również niestosowanie się części mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych harmonogramów wystawiania odpadów zielonych. W związku z tym od października tego roku worki na odpady zielone będą kodowane adresem właściciela nieruchomości. Nowy system pozwoli Straży Miejskiej na identyfikację wystawiającego worki z odpadami zielonymi niezgodnie z harmonogramem. Wystawianie worków z odpadami poza terminami wskazanymi w harmonogramie, czyli powodujące zaśmiecanie publicznej przestrzeni, będzie traktowane jako wykroczenie.

Zakodowane worki będzie trzeba odbierać w Zakładzie Oczyszczania Miasta: w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

By nie oczekiwać w kolejce na odbiór, zapotrzebowanie na worki na odpady zielone będzie można zgłosić wcześniej e-mailem (obsluga@zom.sopot.pl), telefonicznie (nr 58 551 38 27) 

Worki na odpady zielone nie będą już dostarczane do nieruchomości, jak dotychczas. Wystawienie odpadów zielonych w innych workach, niż pobranych z ZOM, będzie również traktowane jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

 

Więcej informacji na temat segregacji odpadów na stronie internetowej ZOM Sopot.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...