„Przyszłość samorządu” – transmisja debaty w ECS 31 sierpnia

Fot. materiały promocyjne

4 czerwca 2019 r., podczas obchodów Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, ponad 300 wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów oraz marszałków rozpoczęło dyskusję na temat przyszłości polskich miast i wsi. Polscy samorządowcy zaprezentowali 21 tez, czyli najważniejszych wyzwań dla wspólnot lokalnych. W całej Polsce odbywały się spotkania z mieszkańcami, uruchomiona została strona internetowa www.SamorzadyDlaPolski.pl, na której wszyscy mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły oraz wyrażać akceptację lub dezaprobatę dla zaproponowanych rozwiązań. Tezy konsultowano z mieszkańcami małych gmin i dużych miast, z przedstawicielami sektora pozarządowego i ze środowiskiem samorządowym. W efekcie konsultacji sformułowanych zostało 21 postulatów samorządowych. Zostaną one oficjalnie zaprezentowane podczas debaty „Przyszłość samorządu”, 31 sierpnia od godz. 15.00 w Europejskim Centrum Solidarności.

 

Oglądaj na żywo debatę „Przyszłość samorządu”

 

 

 

Postulaty dotyczą najważniejszych tematów i wyzwań, z jakimi mierzą się wspólnoty lokalne, m.in. niewystarczające finansowanie, problemy w służbie zdrowia, edukacji, czy wykluczenie komunikacyjne. 21 postulatów to punkt wyjścia do sformułowania gotowych rozwiązań prawnych dotyczących roli samorządów w Polsce. Trafią one także do przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Liczymy na to, że temat przyszłości samorządów stanie się wiodący w nadchodzącej kampanii wyborczej. Doświadczenie 30 lat samorządnej Polski pokazuje, że decentralizacja i silne wspólnoty lokalne budują silne państwo.

Podczas debaty głos zabiorą:

  • Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
  • Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Uczestnikami dyskusji będą:

  • Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
  • Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego 
  • Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes Unii Metropolii Polskich
  • Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Debata rozpocznie się punktualnie o godz. 15.00 i potrwa do godz. 16.30, wstęp jest wolny dla wszystkich chętnych. Będzie również transmitowana na żywo na portalach gdansk.pl oraz sopot.pl.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...