Radni w trosce o sopockie lasy

Las
Fot. Fotobank.PL/UMS

Rada Miasta Sopotu podjęła dziś rezolucję w sprawie ochrony wyjątkowych pod każdym względem lasów otaczających Sopot.

Lasy te nie tylko chronią miasto. Dają odpoczynek i wytchnienie, są fantastycznym miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów. Chronimy nasze zielone płuca, również dla przyszłych pokoleń. 

Treść rezolucji:

 

REZOLUCJA

Rady Miasta Sopotu

z dnia 5 września 2019 roku

 

w sprawie certyfikowania lasów zlokalizowanych na obszarze Miasta Sopotu certyfikatem HCVF

 

W związku z wyjątkowym charakterem sopockich lasów zwracamy się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o objęcie sopockich lasów certyfikatem HCVF, określającym lasy o szczególnych walorach przyrodniczych oraz o ich ochronę zgodnie z wytycznymi certyfikatu.

Zlokalizowane na terenie Sopotu kompleksy leśne pełnią niezwykle ważną funkcję, zarówno kulturową, jak i przyrodniczą. Są pamiątką wielu historycznych wydarzeń i stanowią bezcenne zielone zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców. Zlokalizowane na skraju wysoczyzny morenowej chronią ją przed erozją oraz niekontrolowanym spływem na obszary zabudowane. Cechują się także ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi lasu podgórskiego, o czym świadczy chociażby włączenie ich w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego czy wyznaczenie na ich terenie licznych rezerwatów. Ponadto sopockie lasy zaliczają się do leśnego kompleksu promocyjnego Lasów Oliwsko-Darżlubskich.

W związku z powyższym zasadna jest ochrona tych walorów oraz zachowanie sopockich lasów w niezmienionej formie, aby przyszłe pokolenia mogły również korzystać z ich uroków.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...