XIV Sopocka Integracyjna Giełda Pracy

Fot. materiały promocyjne

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji Pomorska Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Urząd Miasta Sopotu oraz Sopoteka – galeria kultury multimedialnej zapraszają na XIV edycję wydarzenia promującego aktywizację zawodowo-społeczną osób z kręgu wykluczenia społecznego, w szczególności osób z niepełnosprawnościami– Sopocką Integracyjną Giełdę Pracy. Odbędzie się ona 19 września, w godz. 10.00-13.00, w przestrzeni przed Sopoteką – galerią kultury multimedialnej, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot Centrum, II piętro.

Sopocka Integracyjna Giełda Pracy to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących pracy, w tym nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami. To także wydarzenie dedykowane organizacjom, firmom, przedsiębiorcom poszukującym pracowników oraz instytucjom udzielającym wsparcia osobom zmagającymi się z trudnościami.

Uczestnictwo w Giełdzie to dobra okazja do przyjrzenia się bieżącej dostępnej ofercie na lokalnym rynku pracy oraz możliwość zapoznania się z wymaganiami i działalnością potencjalnych pracodawców z różnych sektorów gospodarki Trójmiasta w tym także wymiany doświadczeń, m.in. w zakresie korzyści płynących z zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Polecamy udział w XIV Sopockiej Integracyjnej Giełdzie Pracy na której zaprezentuje się 20 wystawców, w tym pracodawcy, organizacje społeczne oraz instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy oraz chcące zmiany swojej kariery zawodowej. Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Targi pracy oraz wydarzeniu na portalu społecznościom Facebook, gdzie można zapoznać się z wystawcami tegorocznej edycji Integracyjnej Giełdy Pracy.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji Pomorska Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego, Urząd Miasta Sopotu oraz Sopoteka – galeria kultury multimedialnej.

Współpraca: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, Centrum INTEGRACJA Gdynia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Centrum Integracji Społecznej w Sopocie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Gdańsku

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...