Pomoc migrantom na poziomie samorządowym – międzynarodowy projekt w Sopocie

Uczestnicy spotkania siedzą przy stołach ustawionych w podkowę
Fot. materiały UMS

Sopot 23 i 24 września 2019 r. zorganizował kolejne spotkanie partnerów międzynarodowego projektu „Wymiana doświadczeń i budowanie zdolności w zakresie zarządzania migracją w samorządach lokalnych”.

Głównym celem projektu, którego liderem jest miasto Gaziantep w Turcji, jest polepszenie potencjału administracyjnego i wdrożeniowego miasta Gaziantep w zakresie polityki migracyjnej UE na poziomie lokalnym, podczas procesu przystąpienia do UE.

Rolą Sopotu jest pokazywanie dobrych praktyk i doświadczeń, wypracowanych w trakcie członkostwa w Unii Europejskiej.  

Podczas sopockiego spotkania omawiane były zagadnienia związane z systemem edukacji dzieci migrantów oraz relacji ludności napływowej ze społecznościami lokalnymi. W czasie paneli tematycznych Natalija Kovalyshyna, miejski koordynator do spraw uczniów z doświadczeniami migracyjnym, a jednocześnie imigrantka oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu omówili kwestie związane z nauką i adaptacja dzieci z rodzin migrantów w naszym systemie edukacji, zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej.

Drugiego dnia konferencji kpt. Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej omawiał zagadnienia związane z legalnym oraz nielegalnym przekraczaniem granicy przez obcokrajowców, również w kontekście pracy przymusowej. Wykład ten uzupełniła Anna Dukowska, która omawiała rynek pracy, jako formę integracji migrantów ze społecznością lokalną. 

W listopadzie planowana jest konferencja kończąca projekt i przedstawiające jego efekty. Odbędzie się ona w Gaziantep w Turcji.

O projekcie:

Projekt partnerski „Wymiana doświadczeń i budowanie zdolności w zakresie zarządzania migracją w samorządach lokalnych” rozpoczął się 15 stycznia 2019 r. i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Turcji.

Całkowity budżet projektu opiewa na 130 278,50 euro, z czego 90 proc. finansowane jest z dotacji, a resztę pokrywa Gmina Gaziantep.

Projekt trwa 12 miesięcy, w czasie których odbywa się cykl spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie modelu zarzadzania migracją w miastach partnerskich. Na potrzeby projektu został powołany zespól ekspertów, który koordynuje prace nad przygotowaniem raportu sytuacyjnego opisującego liczbę i status migrantów w miastach partnerskich oraz finalnie opracowanie narzędzia do zarządzania danymi dotyczącymi migracji.  

Gaziantep to miasto w południowej Turcji, stolica prowincji o tej samej nazwie, znanej na świecie z doskonałej kuchni. Gaziantep jest również jednym z największych miast w Turcji, które ucierpiało z powodu napływu migrantów w wyniku kryzysu syryjskiego. Do metropolii o populacji blisko 2 milionów napłynęło już ok. 400 tys. uchodźców (wg. danych z 2017 r.) i liczba ta wciąż rośnie.

Projekt jest kolejnym krokiem na drodze współpracy Sopotu z tureckimi gminami zmagającymi się z problemami migracyjnymi. Wcześniej Sopot, jako pierwszy, zgłosił gotowość do przyjęcia syryjskich uchodźców. Organizowane były również spotkania prezydentów miast Sopotu, Gazinatep oraz Kilis, podczas których dyskutowano formy i zakres wsparcia. Efektem tych rozmów był m.in. zakup i przekazanie stronie tureckiej wózków inwalidzkich dla najbardziej potrzebujących.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...