Sopot pierwszy w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Finał XV edycji Rankingu Miast Rzeczpospolitej 2019. Na zdjęciu laureaci w różnych kategoriach, w tym prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
Fot. materiały UMS

Sopot zwyciężył w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii miast na prawach powiatu. Finał XV edycji rankingu odbył się dzisiaj w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, byłego premiera RP, bardzo dobrze oceniła Sopot w obszarze „trwałości środowiskowej”. Wysokie oceny miasto otrzymało także we wskaźnikach dotyczących „trwałości społecznej”. Punkty w tym zakresie przyznawane są za efektywne działania samorządu na polu edukacji, kultury, opieki nad najmłodszymi i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

– Ten wynik w rankingu osiągnęliśmy dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, i to im należą się podziękowania – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Sopocianie doceniają samorząd i wiedzą, że bez silnego samorządu nie ma silnej, demokratycznej Polski – dodał Jacek Karnowski.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ocenia politykę rozwoju prowadzoną przez władze polskich miast i gmin. Przy tworzeniu zestawienia brane są pod uwagę twarde dane finansowe a także inne, ogólnodostępne informacje, oraz wyniki internetowych ankiet na które odpowiadają samorządy. Stawiane w ankietach pytania dotyczą działań, które mają wpływ na trwały i zrównoważonym rozwój wspólnot lokalnych. Kluczowe kategorie brane pod uwagę przez kapitułę to trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość środowiskowa, trwałość społeczna i jakość zarządzania.

Ranking premiuje samorządy realizujące przemyślaną strategię zrównoważonego rozwoju, takie które najsprawniej realizują najważniejsze potrzeby mieszkańców, biorąc jednocześnie pod uwagę dobro przyszłych pokoleń. Rozpatrywane obszary to m.in. bezpieczeństwo socjalne, edukacja, kultura czy dostęp do infrastruktury publicznej.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...